Jelito cienkie

Jelito cienkie rozpoczyna się bezpośrednio tuż za odźwiernikiem (pylorus), a kończy się zastawką okrężnicy (valvula coli s.

Jelito cienkie

Jelito cienkie jest najdłuższą częścią przewodu pokarmowego wynoszącą od 4 do 6 metrów. W jelicie cienkim przebiegają okrężnie w stosunku do długiej osi jelita.

ZABURZENIA ROZWOJOWE jelita cienkiego

 Jest to najczęstsza anomalia jelita cienkiego, powstająca z niekompletnego zarośnięcia płodowego przewodu żółtkowego. O rzadkim pochodzeniu krwotoku z uchyłka jelita cienkiego często zapomina się, ograniczając się do wielokrotnych badań wyżej wymienionych trzech odcinków.

Jaką funkcję pełni jelito cienkie?

Następny etap podróży posiłku przez układ pokarmowy to kilka godzin, w czasie których przechodzi on przez jelito cienkie.

Jelito cienkie

Czynność jelita cienkiego polega na: 1) poddaniu miazgi pokarmowej działaniu fermentów znajdujących się w jelicie cienkim (trawienie), 2) przeprowadzaniu przez nabłonek strawionych pokarmów (wchłanianie) i 3) przesuwaniu dalej pozostałej treści.

CIENKI

Cienko prząść być w biedzie, cierpieć niedostatek; być bardzo słabego zdrowia, cherlać. Cienko śpiewać, grać być w biedzie, cierpieć niedostatek; spuścić z tonu, spokomieć, złagodnieć. Cienkusz cienki, kiepski, słaby trunek (wino, piwo).

BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO

Celem badania jest uzyskanie odpowiednio dużego materiału do badania histopatologicznego jelita cienkiego.

Jelito cienkie

Oprócz produktów wydzielania zewnętrznego jelito cienkie w specjalnych komórkach endokrynnych i para-krynnych rozsianych wśród nabłonka produkuje również enterohormony* jak sekre-tynę, cholecystokininę, pankreozyminę, ente-roglukagon, peptyd hamujący gastrynę, produkuje też neurotenzynę i inne hormony peptydowe oddziałujące na wydzielanie gruczołów błony śluzowej, na naczynia, na błonę mięśniową przewodu pokarmowego oraz ...

Długość jelita cienkiego

Jelito cienkie dzielimy na trzy części: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte, czyli krętnicę (zwaną dawniej jelitem biodrowym).

Jelito cienkie

Jelito cienkie — o średnicy około 3-4 cni i długości około 3 m — stanowi główne miejsce trawienia i wchłaniania treści pokarmowej, przemieszczającej się w kierunku jelita grubego.

Jelito cienkie

Rozpoczęte w żołądku trawienie triacylo-głiceroli zachodzi głównie w jelicie cienkim pod wpływem lipazy trzustkowej; obecne zaś w soku trzustkowym fosfołipazy A i B oraz esterazy rozkładają fosfolipidy i estry cholesterolu.

Krezka jelita cienkiego

W tym czasie wskutek obrotu pętli pępkowej zgięcie dwunastniczo-jelitowe z linii pośrodkowej przesunęło się na lewo, tak że nasada krezki jelita cienkiego kieruje się teraz od zgięcia dwunastniczo-jelitowego na wysokości 2 kręgu lędźwiowego po stronie lewej skośnie ku dołowi i na prawo, i kończy się na wysokości stawu krzyżowo-biodrowego prawego.

Z czego składa się jelito cienkie?

Jelito cienkie stanowi część przewodu trawiennego, łączącą żołądek z jelitem grubym. Jelito cienkie składa się z trzech części: dwunastnicy, jelita czczego i krętnicy.

Jelito cienkie

Jelito cienkie stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od żołądka do jelita grubego. Dwa ostatnie odcinki nazywa się jelitem cienkim krezkowym, ponieważ jest zawieszone na krezce, co pozwala na dużą ruchomość pętli jelit.

Położenie jelita cienkiego

W miednicy małej części jelita cienkiego układają się u mężczyzny między pęcherzem i odbytnicą, u kobiety między macicą i odbytnicą, przylegają one również do pozostałych narządów miednicy, do jajników, do okrężnicy esowatej po stronie lewej, do wyrostka robaczkowego po stronie prawej.

Stosunek do otrzewnej, krezka i ruchomość jelita cienkiego

W opadnięciu trzew (ptosis) pętle jelita leżą niżej, natomiast powiększone narządy miednicy małej (silnie wy pełniony pęcherz i odbytnica, ciężarna macica) wypychają pętle jelita cienkiego z miednicy ku górze.

Tkanka podśluzowa jelita cienkiego

Błonę śluzową właściwą jelita cienkiego znamionują obfite większe fałdy okrężne i nader liczne drobne wyniosłości zwane kosmkami jelitowymi.

Cienki Ethernet (thin Ethernet)

Cienki Ethernet (thin Ethernet) - system okablowania komputerowego wykorzystujący cienki, elastyczny kabel koncentryczny (średnica ok.

Zapalenie jelita cienkiego

Zapalenie jelita cienkiego może mieć bar-g dzo różnorodne przyczyny a mianowicie bakteryjne, wirusowe, grzybicze i, pasożytnicze. ces chorobowy toczy się głównie w grudkach chłonnych skupionych (w kępkach Peyera) i w utkaniu limfatycznym jelita cienkiego, gdzie powstają owrzodzenia.

Gruźlica jelita cienkiego

Jelito cienkie, zwłaszcza kręte jest wtedy miejscem wniknięcia prątków, które z kolei tworzą liczne ogniska w gęstej sieci dróg i węzłów łimfatycz-nych tej okolicy.