Ciemność

Ciemność

Czytaj Dalej

Głosy z ciemności

Julian Stryjkowski (ur. 1905), prozaik. Debiutował jako krytyk literacki i recenzent teatralny w 1929 r. we Lwowie.

Przed wojną był działaczem komunistycznym, w czasie Wojny w ZSRR, po wyzwoleniu — pracownik PAP, później redakcji „Twórczości”. Najważniejsze powieści: Bieg do Fragala (1951), Glosy w...

Życie zwierząt w ciemnościach

Wiele zwierząt żyje w miejscach, gdzie światło jest słabe lub nie ma go wcale. Wolą one pozostać w ukryciu cody dzień, aby poczuć się bezpieczniej po zapadnięciu zmroku. U takich zwierząt wy­kształciły się zmysły, pozwalające im poruszać się, znajdować po­karm i unikać ataku drapieżników...

Na czym polega widzenie w ciemności?

Oko ludzkie rejestruje światło, czyli promieniowanie widzialne. Istnieją tez urządzenia wykorzystujące niewidzialne promieniowanie podczerwone. Umożliwiają one widzenie w nocy. Światło widzialne jest zaledwie małym wycin­kiem szerokiego spektrum promieniowania elektromagnetycznego (m.in. gamma...