Noc ciemna

Ciemność” oznacza, że to uprzywilejowane przeżycie przechodzi przez doświadczenia, które duszę oczyszcza-ją od ziemskich przywiązań.

CIEMNA JUTRZNIA, matutinum tenebrarum

światłami (oświetlenie kościoła, świece na ołtarzu) gaszono kolejno po odrecytowaniu psalmu (9 psalmów w jutrzni i 5 w laudesach); na kantyk Benedict us wynoszono 15 płonącą świecę za ołtarz, a po odśpiewaniu kantyku wnoszono ją z powrotem i umieszczano ponownie na świeczniku; pierwotnie paliła się ona do Wielkiej Soboty, później jednak przyjął się zwyczaj gaszenia jej i kończenia oficjum w ciemnościach; na zakończenie śpiewano antyfonę Christus ...

Światłowód ciemny (dark fiber)

Światłowód ciemny (dark fiber) - nie używane, rezerwowe włókno światłowodowe znajdujące się w optokablu, lecz nie prowadzące laserowego promienia świetlnego.

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zaburzenia świadomości

Po 70, 75 a nawet 80 roku życia często mamy do czynienia z zaburzeniami świadomości, ich częstotliwość jest zróżnicowana, a zwłaszcza ze środowiska z którego się wywodzi prezentowany model życia.

U pacjentów po przebyciu operacji zaburzenia świadomości trwają od 3-4 dni, a zwłaszcza po operacjach...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły otępienne

Otępienie jest charakterystycznym zespołem zaburzeń spowodowanych chorobą mózgu, która ma zazwyczaj charakter przewlekły lub postępujący, zaburzone są tutaj wyższe funkcje korowe ( pamięć, orientacja, myślenie, rozumienie, liczenie, zdolności uczenia się)

Uszkodzenie funkcji poznawczych zwykle idzie...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Depresja

Jest kolejnym po otępieniu źródłem psychopatologicznym występującym u osób w podeszłym wieku. Depresja ma bardzo zróżnicowaną etiologię. Częste są depresje których źródłem są nasze choroby oraz tzw. Dystymie ( czyli depresje psychogenne, nerwowe, reaktywne).

Amerykanie wyróżniają depresję: małą...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Mania

W wieku podeszłym jest zjawiskiem rzadszym niż depresja ) około 5-10 % przypadków) Wśród chorych przeważają kobiety 3:1. Mania daje o sobie znać po kilku rzutach depresji. Bardzo często ma domieszkę depresji z epizodami płaczliwości, smutku, użalania się. Uwaga jest nietrwała i z łatwością...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Psychozy wieku starczego (zespoły urojeniowe, schizofrenia o późnym początku, parafrenia)

Jest to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym, niejednorodnym przebiegu. Mamy tu do czynienia z występowaniem omamów słuchowych, wzrokowych, interpretacji urojeniowych, i urojeń prześladowczych. Chorzy często mają urojenia prześladowcze, skarżą się na swoich opiekunów...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły nerwicowe (ryzyko samobójstw u osób starszych)

Psychopodobne zaburzenia czynnościowe o zróżnicowanym obrazie Zaburzenia te są niewidoczne dla oka.

Zespoły nerwicowe przyczyny:

dają znać w rozmowach - nadmierne obawy przed śmiercią

pewne cechy osobowości, które odnajdujemy przed chorobą

utrata znaczących osób w rodzinie...

Napierśnica ciemna

Wygląd: długość 2,3-4 cm. Napierśnica jest bardzo ładnie ubarwioną przedstawicielką rodziny szarańczowatych - dolna powierzchnia tylnych ud jest jasnoczerwona, staw kolanowy czarny, a tylne golenie czerwone z żółtym pasem u podstawy. Dzięki tym cechom łatwo ją oznaczyć.

Środowisko: wrzosowiska...

Torfowiec ciemny

 

Wygląd: Rośliny o małych główkach, do 15 cm długie; liście gałązkowe wąskie, brązowe lub złotobrązowe, formy cieniste zielone, zawsze z brązową łodyżką; liście łodygowe wydłużone, trójkątne.

Podobne gatunki: S. rubellum ma czerwoną barwę, główki spłaszczone; liście łodygowe...

Zanokcica ciemna

Blaszka liściowa gruba, skórzasta, ciemnozielona, srebrzyście połyskująca, zi-motrwała, w zarysie jajowa-to-trójkąlna lub lancetowata, zaostrzona, 2-4-krotnie pierzasta.

Omarlica ciemna

Silpha obscura rodzina Silphidae — omarlicowate. Długość ciała 13—17 mm. Często spotykany na polnych drogach i miedzach na gnijących substancjach pochodzenia organicznego, które stanowią jego pokarm. Larwy oraz owady dorosłe mogą wyrządzać szkody w uprawach buraka cukrowego, pszenicy, jęczmienia i...

Śluzownica ciemna

Caliroa cerasi (L.), rodzina Tenthredinidae — pilarzowate. Długość ciała 5 mm. Występuje przede wszystkim w sadach i ogrodach, a także w lasach liściastych.

Gatunek ten ma dwa pokolenia w ciągu roku. Owady dorosłe pierwszego pokolenia pojawiają się na początku maja, kiedy drzewa owocowe mają już...