Jak dusza jest obecna w ciele?

Dusza jest obecna w całym ciele i każdej jego części. Pierwszym i podstawowym odniesieniem duszy do ciała jest odniesienie jako do całości. W pierwszym rzędzie odnosi się do ciała istotowo. Tak samo dusza domaga się różnorodności w częściach ciała. Jest to jej potrzebne, aby mogła spełniać...

Odpajanie cieląt

Pojenie cieląt w okresie odurodzenia do momentu uzyskania zdolnościorganizmu do przyjmowania pokarmów wstanie stałym. O. odbywa się przez podawanie cielętom mleka matki lub preparatów mlekozastępczych.

ZIMNY WYCHÓW CIELĄT

ZIMNY WYCHÓW CIELĄT — wychów,zwany również tlenowym, polegający na utrzymywaniucieląt stale na świeżym powietrzu.W tym celu buduje się ciełętniki o trzech ścianach,zostawiając jedną ścianę, od strony okólników,prawie zupełnie nie zabudowaną; cielętawiększość dnia spędzają na okólnikach...

Zimny wychów cieląt

Metoda wychowu cieląt polegająca na trzymaniu ich w budynku bezjednej ściany, ze stałym dostępem na wybieg, w celu poprawienia ich odporności i zdrowotności.

Sposób istnienia duszy w ciele

Dusza jest formą dla ciała, częścią składową, integralną dla ciała ludzkiego. Dusza nie jest fizycznie egzystująca. Duszy nie jesteśmy w stanie rozdzielić. Nie zajmuje miejsca w przestrzeni. Jest formą substancjalną, a nie przypadłościową. Ciało to nie tylko porządek części ciała, które...

Przekłuwanie i ozdoby w ciele

Kolczyki w nosie, uszach i policzkach są bardzo popularne wśród wielu ludów afrykańskich i ame­rykańskich. Kolczyki są zresztą doskonale znane również w naszej kulturze. Ostatnio młodzież coraz częściej nosi kolczyki nie w uszach, lecz w nosie, brwiach, pępku i innych, najbardziej nawet intym­nych...

Cielę

Jako zwierzę rzeźne jest symbolem ofiary; w tym znaczeniu zajmuje niekiedy miejsce byka jako atrybut Ewangelisty Łukasza (symbole Ewangelistów).