Spółka cicha

Istota spółki cichej Spółka cicha jest umową, na mocy której jeden ze wspólników (wspólnik cichy) wnosi wkład majątkowy na rzecz innego kontrahenta, prowadzącego przedsiębiorstwo lub innego rodzaju działalność zarobkową.

Spółki prawa handlowego, spółka cicha, spółka cywilna

SPÓŁKA CICHA - rzadka - przedsiębiorca (dostaje fundusze) + wspólnik cichy (dostaje jakiś % zysków w zamian za fundusze, ma prawo sprawdzać czy dobrze dostał %, nie może podejmować żadnych działań, nikt nie musi o nim wiedzieć, jest wierzycielem przedsiębiorcy) - gdy likwiduje się spółkę przedsiębiorca musi oddać tyle ile dostał od wspólnika cichego - pisze się umowę, nigdzie się nie rejestruje, tylko urząd skarbowy wie SPÓŁKA CYWILNA - ...

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC

Nm. Stille Nacht, heilige Nacht, najsławniejsza kolęda świata, skomponowana 24 XII 1818 w Oberndorf koło Salzburga: słowa - ksiądz Joseph Mohr; muzyka - organista Franz Xavier Gruber.

REZERWY CICHE

Rezerwy które nie figurują w księgach rachunkowych ani w sprawozdaniach finansowych. Powstają na skutek: 1) przestrzegania zasady ostrożności przy wycenie składników majątkowych; 2) wyceny szacunkowej rezerw jawnych; 3) posiadania przez jednostkę tzw. nieewidencjonowanych aktywów. R.c. to dla...