Ciąża

Ciąża

Czytaj Dalej

Psychologiczne aspekty ciąży i porodu - charakterystyka stanów emocjonalnych kobiet w ciąży

Dojrzałość do macierzyństwa kształtuje się na różnych etapach życia. Proces ten zaczyna się już u malej dziewczynki, później nastolatki i trwa nadal w okresie dojrzałości. Kształtowanie wyobrażenia o roli matki odbywa się dzięki informacjom przekazywanym przez kobiety (te będące i niebędące...

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia Cel zajęć : • Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka. • Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu. • Uświadomienie istoty unormowanej glikemii. • Nabycie przez kobiety informacji i zmianach na zapotrzebowanie insuliny w czasie ciąży i po porodzie. Pomoce: • Biała tablica • laptop • slajdy wykonane w programie powet point • przedłużacze • rzutnik elektroniczny mogący ukazywać ...

Biochemiczna ocena rozwoju zarodka i pfodu w I trymestrze ciąży

Badania biochemiczne opierają się na założeniu, że prawidłowy rozwój zarodka i płodu wiąże się z obniżeniem lub podwyższeniem stężeń określonych markerów w surowicy krwi ciężarnej. Łożysko ludzkie podczas ciąży spełnia wiele funkcji, m.in. jest narządem wydzielania wewnętrznego. W...

Wskazania do przerwania ciąży

W dniu 27 kwjetnia 1956 r. w Polsce została wprowadzona ustawa „O warunkach dopuszczalności przerwania ciąży”. Na mocy tej ustawy zezwolono na zabieg przerwania ciąży przez lekarza specjalistę z zakresu położnictwa lub chirurgii. Głównym celem ustawowego zalegalizowania tych zabiegów była „ochrona...

Przed zajściem w ciążę

Gwarancją urodzenia zdrowego potomstwa jest dobry stan zdrowia obojga rodziców, a szczególnie matki w czasie całej ciąży. Powinna ona pozostawać pod stałą kontrolą lekarską i postępować zgodnie z uzyskanymi informacjami, jeśli zależy jej na prawidłowym rozwoju dziecka i własnym zdrowiu.

W okresie...

Zakażenia w ciąży

W pierwszym trymestrze ciąży, gdy rozwija się zarodek i wytwarzają się poszczególne narządy—r każda choroba zakaźna u matki może być niebezpieczna dla płodu. Przede wszystkim niebezpieczne są infekcje wirusowe, gdyż wirus łatwo przechodzi z organizmu matki do płodu.

Zakażenia w czasie ciąży mogą...

Ciąża powikłana

W ciąży przebiegającej prawidłowo, poza dolegliwościami, które nie oznaczają stanu chorobowego — a zostały już powyżej opisane — należy liczyć się z Większym obciążeniem całego organizmu w związku z rozwijającym się płodem. Kobieta w ciąży nie powinna podejmować ciężkiej pracy fizycznej,!^...

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka zaburzeń w okresie ciąży, porodu i wczesnego dzieciństwa - znaczenie patologii relacji

Ciąża jest wydarzeniem, które bardzo głęboko ingeruje w biologiczne, psychologiczne i społeczne struktury życia przyszłej matki. Jest ona dla kobiety zawsze sprawdzianem jej poziomu rozwoju i tożsamości. Ciąża zmienia też w zasadniczy sposób układ partnerski. Poczęcie dziecka, a potem jego urodzenie...

Czynniki położnicze stanowiące zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka w czasie ciąży

Poród przedwczesny stanowi jeden z podstawowych problemów w perinatologii, ponieważ ok. 85% zgonów przedwcześnie urodzonych dzieci jest spowodowane wcześniactwem i jego powikłaniami. Najczęstszą przyczynę tej zwiększonej umieralności i zachorowalności stanowi zespót zaburzeń oddychania. Najbardziej...

Ciąża i jej przebieg

1. KOBIETA I DZIECKO PIERWSZY TRYMESTR Przez pierwsze 14 tygodni dziecko osiągnie 9 cm długości i będzie miało wykształcone wszystkie podstawowe narządy. Badania rentgenowskie, picie alkoholu, palenie papierosów oraz stosowanie leków w tym okresie mogą poważnie zaszkodzić dziecku. Kobieta powinna skontaktować się ze swoim lekarzem bądź przychodnią gdy tylko zacznie podejrzewać, że jest w ciąży, by rozpocząć właściwą opiekę prenatalną oraz dowiedzieć się czego ...

Zmiany w organizmie kobiety w czasie ciąży

Podstawową jednostką hormonalną w czasie ciąży jest układ — matka—łożysko—płód (ryc. 3). Matka jest dawcą cholesterolu, który po przekształceniach enzymatycznych przechodzi w progesteron, androgeny, a ostatecznie w estrogeny, szczególnie w estriol. Udział w tych przemianach ma również płód. Jego...

Ciąża pozamaciczna

W warunkach normalnych jajo po wypłynięciu z pęcherzyka znajdującego się na powierzchni jajnika dostaje się w okolicę ujścia brzusznego jajowodu, a następnie do jajowodu, i tu spotyka się z plemnikiem. Po połączeniu z nim ulega szybkiemu podziałowi zmierzając dalej do macicy, gdzie zagnieżdża się w...

Ciąża wysokiego ryzyka

Jest to ciąża, w której u matki albo u płodu istnieje ryzyko zachorowania, a nawet zgonu w okresie okołoporodowym, to jest w czasie ciąży, porodu i do 29 dnia po porodzie.

Płód jest zwykle narażony na to zagrożenie, które zależne jest od stanu zdrowia matki i od jej zachowania się w czasie ciąży.

O...

Higiena w czasie ciąży

Tryb życia prowadzony przez kobietę przed zajściem w ciążę, jeśli nie ma jakiś większych odchyleń od normy, nie musi ulegać zmianie. Ilość spożywanego pokarmu nie powinna być zwiększana. Pogląd iż kobieta w czasie ciąży powinna jeść podwójnie jest błędny. Jeżeli dotychczasowy sposób...

Aktywność seksualna kobiety w ciąży

Ciąża o prawidłowym przebiegu nie stanowi przeciwwskazania do aktywności seksualnej, a współżycie jest korzystne, pomagając utrzymać więź z partnerem. Jednak zdarza się, że kobiety w I trymestrze ciąży odczuwają niechęć do zbliżeń. Spowodowane jest to głównie niepokojem o przebieg ciąży i...

Objawy ciąży

Zwykle uważa się niewystąpienie miesiączki wr przewidzianym terminie za najwcześniejszy objaw ciąży. Często obserwuje się jeszcze powiększenie piersi, stają się one tkliwe, zwłaszcza brodawki. Niekiedy jednak miesiączka może opóźnić się lub zatrzymać z innych przyczyn, np. wstrząsu psychicznego...

Niedokrwistość a ciąża

Niedokrwistość — jeżeli nie jest wynikiem chorób układu krwiotwórczego — związana jest zwykle z niedoborem żelaza w pokarmach, a więc ma swoją przyczynę w nieodpowiednim odżywianiu się. Jest zatem zależna zarówno od niewłaściwego składu jakościowego codziennej diety kobiety ciężarnej, jak i...

Aspekty prawne i moralne dotyczące przerywania ciąży

Aborcja - polega na spowodowaniu śmierci dziecka poczętego i zakończeniu ciąży u jego matki, w następstwie podjętych z premedytacją działań. Dziecko poczęte jest dla lekarza drugim obok matki pacjentem. Sztuczne poronienie, ze względu na swoją istotę, nigdy nie może być uznane za ?zabieg lekarski?. Podobieństwo do takich zabiegów polega na wykorzystaniu techniki medycznej do jego wykonania. Sztuczne poronienie najczęściej jest wykonywane chirurgicznie, metodą ...

Żywienie kobiet w ciąży

Żywienie kobiet w ciąży 1. Charakterystyka organizmu kobiety ciężarnej. Ciąża dla zdrowej kobiety jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym. W okresie tym przyspiesza sie tempo przemiany ,materii i energii. Następują zmiany w czynnościach układu hormonalnego, w gospodarce białkowej, równowadze kwasowo-zasadowej. Zwiększa się zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe oraz zapotrzebowanie energetyczne. Prawidłowe żywienie przyszłej matki ma wpływ nie tylko na ...

CIĄŻA U KOBIETY

Obejmuje okres od momentu zapłodnienia jaja do porodu i trwa ok. 280 dni. Nie jest to jednak regułą (wcześniaki lub tzw. ciąża przenoszona). Okres ciąży ludzkiej dzieli się na 3 trymestry.

Do charakterystycznych objawów wskazujących na istnienie ciąży należą: zatrzymanie miesiączki...