CIAŁO

 

CIAŁO  gr. soma; łc. corpus; ang. body, living body (2); fr. corps; nm. Korper, Leib (2) 1. To, co fizyczne, czyli to, co może być przedmiotem doświadczenia zmysłowe­go. W tradycyjnej kosmologii akcentowa­no przede wszystkim rozciągłość prze­strzenną ciał (R. Descartes). Ciało określa się jako...

Kultura i ciało - Baldwin, Kulturowy obraz cielesności

Moda- sp przyozdabiania ciała, wymiar uczestnictwa w życiu społ, manifestacja tożsamości, ma zakorzenienie w obyczaju

Blumer- formy o tymczasowej akceptacji, uznaniu, zostaną zast przez formy bardziej nowoczesne

Simmel dyferencjacja (os modna stara się od tłumu odróżnić) i afiliacja(podkr pokrewieństwo...

CIAŁO LUDZKIE - ASPEKT HISTORIOZBAWCZY

W teologii wartość cl. ocenia się w oparciu o dane objawienia ST i NT, wyjaśniane w kontekście różnych teorii filoz. na temat godności ludzkiej (osoba ludzka); cl., stworzone przez Boga, przeznaczone bowiem zostało do partycypacji nadprzyr., która zrealizuje się w pełni w momencie -» zmartwychwstania...

Ciało gąbczaste prącia

Ciało gąbczaste prącia (corpus spongiosum penis)  jest narządem nieparzystym, położonym pośrodkowro po stronie dolnej prącia. Jest ono dłuższe i cieńsze od parzystego ciała jamistego prącia, tkanką łączną silnie z nim związane. W ciele gąbczastym możemy odróżnić trzy części: 1) część...

Ciało przyzwojowe nadsercowe

Ciało przyzwojowe nadsercowe (paraganglion supracardiale) leży w tkance łącznej i tłuszczowej między łukiem aorty a t. płucną prawą, na prawo od więzadła tętniczego. Narząd ten kilkumilimetrowej wielkości leży w polu końcowym gałązek n. błędnego (n. depressor). Ciało nadsercowe we...

CIAŁO LUDZKIE - ASPEKT BYTOWY

Problematyka cl. sprowadza się do ustalenia jego stosunku do duszy jako przyczyny sprawczej, dzięki której należy ono do rzeczywistości biotycznej, oraz do ustalenia czynników decydujących o jego niezmiennej strukturze i zindywidualizowaniu. W zależności od koncepcji filozofii różnicują się stanowiska w...

Ciało Chrystusa

Wyrażenie oznaczające:

a. ludzkie ciało Jezusa,

b. zmartwychwstałego Jezusa obecnego w Eucharystii,

c. Kościół (albo Mistyczne Ciało Chrystusa) ukształtowany z ludzi włączonych w Jego Ciało przez chrzest i przez Ducha Świętego,

d. potocznie po łacinie (Corpus Christi) - Uroczystość obchodzoną w...

Ciało szkliste

Ciało szkliste w pełnia centralną część oka pomiędzy soczewką a siatkówką i stanowi 2/3 objętości gałki ocznej. Jest to przezroczysta, galaretowata substancja w 99 %składająca się z wody. ^zbawiona nerwów oraz naczyń krwionośnych. Rola ciała szklistego polega na utrzymaniu kształtu oka; ciało...

Ciało obce w przewodzie pokarmowym

Ciała obce w przewodzie pokarmowym i drogach oddechowych są w USA 6. co do częstości wypadkową przyczyną śmierci (brak rzetelnych danych dla Polski).

Wypadki te dotyczą głównie dzieci między 2. a 3. rokiem życia. Związane to jest z ich ogromną ekspłoratywnością, zwłaszcza oralną. Dzieci z...

Jak szybko rozkłada się martwe ciało

Gdy człowiek umiera i zostaje pogrzebany według obrządku chrześcijańskiego, jak to jest przyjęte w naszym kręgu kulturowym, duchowny wypowiada przed spuszczeniem trumny do grobu powszechnie znane słowa: "Ponieważ Bóg Wszechmogący powołał duszę swego sługi do siebie, oddajemy Mu ciało sługi Jego...

VR - Wirtualne ciało

W Stanach Zjednoczonych morderca skazany na śmierć na krześle elektrycznym przeznaczył swo­je ciało do badań naukowych. Jego zwłoki zosta­ły odpowiednio spreparowane i użyte do stworze­nia wirtualnego ciała dla celów badawczych. To pozwala przypuszczać, że niedługo studenci me­dycyny będą mogli...

Jak postępujemy, kiedy do oka dostanie się ciało obce?

Kiedy do oka wpadnie rzęsa, drobny pytek czy na­wet nieduży owad. postarajmy się nie trzeć oka. lecz delikatnie odciągnijmy dolną powiekę i mru­gajmy przez dziesięć sekund. Jeśli ciało obce po­zostanie w oku. napełniamy letnią wodą kieliszek i ostrożnie je płuczemy, powoli obracając gałką...

CIAŁO OBCE W TCHAWICY

Ciało obce, które przedostało się przez światło głośni, opada w dół do tchawicy i dalej w kierunku oskrzeli. Towarzyszy temu kaszel związany z podrażnieniem ścian tchawicy oraz duszność o różnym stopniu nasilenia. Obturacji oskrzeli towarzyszy nie-dodma płuca lub jego części, widoczna w obrazie...

SPOSÓB POZNAWANIA DRUGICH: CIAŁO WYRAZEM PSYCHIKI

Wielu psychologów i filozofów wymienia jeszcze jedną cechę, która ma charakteryzo-wać to, co psychiczne: przeŜycia mają być monosubiektywne nie tylko w tym sensie, Ŝe przynaleŜą do jednego jednostkowego podmiotu, ale i w tym, Ŝe są poznawczo dostępne tylko jednemu podmiotowi poznającemu, mianowicie...

CO TO ZNACZY, ŻE CIAŁO JEST FAKTEM SPOŁECZNO KULTUROWYM?

Można to sprowadzić do ustępujących perspektyw poznawczych:

Zależność budowy ciała od struktury społeczno – ekologicznej.

Z techniki posługiwania się ciała

Kontrola ciała

Ciało jako znak

Sakralne właściwości ciała

Ciało przyaortowe

Ciało przyaortowe (corpus paraaorticum). dawniej zwane narządem Zuckerkandla, jest parzystym tworem chromochłonnym układającym się po prawej i lewej stronie aorty brzusznej.

Pod względem topograficznym ciała przyaortowe położone są, jak zaznaczono, po obu stronach aorty brzusznej na wysokości...

CIAŁO CHRYSTUSA

Termin teol. używany (w znaczeniu analog.) na określenie obecności Jezusa Chrystusa w świecie, która ma różne formy.

Występuje w nast. złożeniach:

° historyczne lub fizyczne c.Ch. na określenie jego obecności od poczęcia do zmartwychwstania hipostatycznaunia, dokeci);

° eucharystyczne c.Ch. na...

Zabiegi na ciało

Zabieg czerwone wino- zabieg odmładzający i ujędrniający. Działa przeciw starzeniu skóry, neutralizując szkodliwe działanie wolnych rodników. Oparty jest na wyciągu z czerwonych winogron , które dzięki zawartości polifenoli łagodzą stres, odmładzają i pobudzają do odnowy. Zapewnia zmęczonej skórze relaks i odprężenie, dodaje świetlistości i witalności. Zabieg gorączka złota- zabieg odmładzająco- rozświetlający. Od starożytnych czasów złoto było symbolem ...

CIAŁO

CIAŁO [1] W filozofii przyrody: a) c. fizyczne - byt naturalny; to, co może stać się przedmiotem doświad­czenia zmysłowego. Własnością c. jest rozciągłość, tj. długość, szero­kość, głębokość. Istnieje ono w cza­sie, jest bezwładne, stawia opór. Po­szczególne c. graniczą ze sobą, tzn. są...

Ciało rzęskowe

Ciało rzęskowe to silnie unaczyniony twór zbudowany głównie z mięśni gładkich, otaczający pierścieniowato obszar leżący za tęczówką, o szerokości 8 mm. Do jego wyrostków rzęskowych przyczepiają się więzadełka Zinna. na których zawieszona jest soczewka. W zależności od skurczu lub rozkurczu...