Ciągnik drogowy

Czytaj Dalej

Wyjaśnij pojęcie kongestii w ruchu drogowym

„Paraliż drogowy”, spowodowany zakorkowaniem pewnych odcinków dróg.

Co to jest skrajnia drogowa

Skrajnia drogowa – to zarys geometryczny przekroju poprzecznego drogi, poza który nie powinien wystawać żaden element budowli drogowych i urządzeń infrastruktury drogowej.

Od czego zależy kategoria ruchu drogowego

W zależności od natężenia ruchu drogowego podejmowane są decyzje o modernizacji dróg, poprzez zwiększenie liczby pasów ruchu.

Podstawy wymiary pojazdów drogowych – dopuszczalne

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie może przekraczać:

• Pojazdu pojedynczego z wyjątkiem naczepy:

a) dwuosiowego – 16 t,

b) o liczbie osi większej niż dwie – 24 t,

• Pojazdu dwuczłonowego lub zestawu:

a) o liczbie osi nie większej niż cztery – 32 t,

b) o liczbie osi większej niż cztery – 42...

Wymień urządzenia podnoszące mobilność środków transportu drogowego

• Hydrauliczne dźwigi samochodowe (HDS),

• Hydrauliczne urządzenia załadowcze do nadwozi wymiennych,

• Podpory rozstawne- zwiększające stabilność pojazdu na postoju,

• Suwnice platformowe,

• Ruchome podłogi,

• Platformy samozaładowcze,

• Przenośniki taśmowe,

• Przesuwne ściany, rolowane dachy i...

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT DROGOWY

38 km/100 km2), w pozostałych województwach gęstość sieci drogowej jest dość wyrównana.

Kontrola ruchu drogowego

Z uwagi na stały wzrost liczby pojazdów, ruch drogowy musi być coraz staranniej kontrolowany i monitorowany. W krajach o znacznym natężeniu ruchu drogowego jest on sterowany za pomo­cą znaków oraz sygnałów drogowych.

Znaki i symbole drogowe

Jednak przed wyjazdem do innego kraju warto zaznajomić się ze stosowany­mi tam znakami drogowymi - dzięki temu unik­niemy zaskoczenia i zwiększymy bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Opis takich cha­rakterystycznych znaków, oraz obowiązujące prze­pisy drogowe, zwykle można znaleźć w przewod­nikach po danym kraju.

Sygnalizacja drogowa mechaniczna

Ta pierwsza sygnalizacja londyńska składała się z gazowej latarni zamontowanej na żeliwnym słu­pie. Na bokach latarni zamontowane były koloro­we płytki, tak że gdy na jednej ulicy widoczne było światło czerwone (stop), to na ulicy prostopadłej było światło zielone (jechać). Cały system był...

Sygnalizacja drogowa światłoczuła

Wewnątrz nowoczesnego sygnalizatora zamonto­wane są lampy halogenowe zasilane prądem o niskim napięciu. System optyczny składa się z so­czewki reflektora oraz barwnej przesłony. Całość daje intensywne światło, dobrze widoczne nawet w bardzo słoneczny dzień. Natężenie światła z ta­kiego...

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

Konwencja CMR uregulowała przede wszystkim takie kwestie jak: warunki umowy o przewóz drogowy towarów, przewozowa|dokumentacje przewozową, przewoźnika|odpowiedzialność przewoźnika, tryb wnoszenia skarg i reklamacji, roszczenia wynikające z przewozu, przewozy wykonane przez kilku kolejnych przewoźników.

Transport Drogowy w Polsce

Obejmuje ona transport lotniczy, morski, drogowy, kombinowany, kolejowy i żeglugę śródlądową.

Kruszywa budowlane i drogowe.

Kruszywa budowlane i drogowe Kruszywa są to materiały ziarniste (naturalne lub sztuczne, nieorganiczne lub organiczne), stosowane jako składniki zapraw betonów, bitumicznych mieszanek do budowy nawierzchni drogowych, itp.

Kamienie budowlane i drogowe

Skały osadowe, magmowe, metamorficznestosowane w budownictwie i budowie dróg; wydzielona grupa kopalin skalnych → bilansu zasobów kopalin.

Pas drogowy

Wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod powierzchnią, w którym są zlokalizowane,→ droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Ciągnik przegubowy

C. kołowy składający sięz dwuczęściowej ramy, połączonej przegubemo dwóch stopniach swobody, który umożliwiazmniejszenie promienia skrętu c.

Ciągnik przeliczeniowy

Umowny wskaźnikdo określania wyposażenia energet. w mech.siłę pociągową, odpowiadający mocy silnika c.równej 18,4 kW.

Ciągnik rolniczy

Środek transportowy do poruszaniai napędu maszyn i narzędzi rolniczych.C.r. wyposażony jest w podnośnik hydraulicznyi układ zawieszenia narzędzi, służącedo podnoszenia narzędzi zawieszanych wpołożenie transportowe i do opuszczania ich wpołożenie robocze. Wał odbioru mocy umożliwiasprzęganie c. z...

Dokumentacja w ruchu drogowym

Natomiast w transporcie drogowym rzeczy - dokumenty związane z przesyłką: —    dokument przewozowy, zawierający dane o przewożonych towarach, —    odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, —    wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, —    świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących ...

Prawo o ruchu drogowym

Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się: -    pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo; -    do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony; -    pojazdu szynowego !