Ciągnienie kloca

Ciągnienie kloca

Czytaj Dalej

Kłóć wiechowata

 

Wygląd: roślina trwała wysokości 50-200 (-250) cm, tęga. Kłącze płożące się pod ziemią, z rozłogami. Łodyga szarozielona, tęga, ulistniona, pusta w środku, na przekroju okrągława lub tępo trójkanciasta.

Liście ustawione skrętolegle, długości do 2 m. Pochwy liściowe brązowe lub prawie...

Tłoczenie i ciągnienia drutów i prętów

Obróbka plastyczna Obróbka plastyczna - metoda obróbki metali polegająca na wywieraniu narzędziem na obrabiany materiał nacisku przekraczającego granicę jego plastyczności, mającego na celu trwałą zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu. Zawsze uzyskuje się poprawę własności mechanicznych. Proces kształtowania może przebiegać w warunkach: na gorąco, na pół gorąco lub na zimno (klasyfikacja ta zależy od temperatury rekrystalizacji odkuwki). Technologia ...