Ciągłość zasilania

Czytaj Dalej

Historyczna ciągłość i zmiana form społeczeństwa obywatelskiego - zróżnicowane empiryczne desygnaty pojęcia

1) Pojęcie to narodziło się już w starożytności , używał go w swoich dziełach Cyceron societas civilisDla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a...

Zasilanie rzek. Typy reżimów rzecznych

Roczny rytm przepływu rzeki, jej stanów wody oraz przebiegu zasilania nazywamy ustrojem lub reżimem rzecznym.

Wyspa Wolin - Zasilanie meteoryczne

Cechą zasilania meteorycznego wyspy Wolin jest duża częstotliwość opadów z przewagą opadu drobnego i rozproszonego poziomego - średnia liczba dni z opadami wynosi 129,7 w roku.

Powstanie Styczniowe - Walka o ciągłość powstania

Powstanie stawało się demonstracją zbrojną. Pierwotne siły bardzo osłabły. Na pomoc przyszły oddziały z aust i prus. Były dobrze zorganizowane i dowodzone przez zawodowych oficerów. Początkowo wygrywały (dopóki nie zostały osaczone). Np. kompania Jeziorańskiego w Galicji - po 2 zwycięstwach musiał...

Zagadnienie ciągłości państwa a problem sukcesji praw i zobowiązań md.

W średniowieczu państwa powstawały i znikały w wyniku zawojowania, podziałów pomiędzy członków panującej władzy, łączenie lub dzielenie królestw przez małżeństwa itp. w czasach współczesnych państwa panują przede wszystkim w konsekwencji prawa narodów do samostanowienia - do tworzenia własnej...

Zasilanie w energię elektryczną

Taka krajowa sieć energe­tyczna czyni cały system zasilania odporniejszym na awarie.

Zasilanie trójfazowe

Trójfazowe zasilanie jest korzystne wszę­dzie tam, gdzie pracują urządzenia zużywające dużo energii.

Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

Charakterystyka

Planowanie zakupów w wielkości wynikającej z optymalnej partii zapotrzebowania jest

uzasadnione w sytuacji zapotrzebowania ciągłego oraz gdy popyt nie wykazuje zbyt dużych

wahań.(C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 2003, s. 211). W przypadku, gdy popyt jest zmienny lub sporadyczny, dokonywanie...

Podatek dochodowy od osób prawnych jako źródło zasilania sektora finansów publicznych w Polsce

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY PODATKU 1.1. Podatek jako kategoria ekonomiczna 1.2. Funkcje i cele podatku 1.3. Zasady podatkowe 1.4. Elementy konstrukcyjne podatku ROZDZIAŁ II. SYSTEM PODATKOWY W POLSCE 2.1. Pojęcie i cechy systemu podatkowego 2.2. Zasady konstruowania systemu podatkowego w Polsce po 1990 roku 2.3. Typy podatków oraz zakres ich zastosowania 2.3.1. Systematyka podatków 2.3.2. Podatki w Polsce ROZDZIAŁ III. KONSTRUKCJA PODATKU ...

Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym

Gdy elektromagnes lub związany z nim obwód elektryczny odmówią posłuszeństwa, silnika nie uruchomimy z powodu braku zasilania, zaś gdy tłoczek tego zaworu zatnie się, nie będziemy mogli go wyłączyć.

Układ zasilania paliwem silnikow z zapłonem samoczynnym.

Układ zasilania jest najbardziej precyzyjnym mechanizmem silnika i dlatego wszystkie czynności związane z naprawą układu zasilania może wykonywać tylko wyspecjalizowany zakład naprawczy.

Układy zasilania silników

Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym Wiadomości ogólne Układem zasilania silnika nazywamy zespół powiązanych ze soty elementów, który dostarcza do cylindrów mieszaninę paliwowo-pn wietrzną (tzw.

Układy zasilania silników

Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym Wiadomości ogólne Układem zasilania silnika nazywamy zespół powiązanych ze soty elementów, który dostarcza do cylindrów mieszaninę paliwowo-pn wietrzną (tzw.

Bezpieczne zasilanie

Do najbardziej szkodliwych zakłóceń w energetycznej sieci zasilającej należą: długotrwałe zaniki zasilania (trwające nawet wiele dni), chwilowe wahania napięcia, krótkotrwałe przerwy w zasilaniu trwające nie dłużej niż 20 ms, udary napięciowe (przepięcia), długotrwałe (sekundy, minuty, godziny) spadki napięcia linii energetycznej poniżej wartości znamionowej, szumy elektroniczne o wielkiej częstotliwości, zakłócenia ...

Napięcie znamionowe zasilania

Napięcie znamionowe zasilania - nominalna wartość napięcia przemiennego zasilającego urządzenia teleinformatyczne, przy którym urządzenia te winny pracować poprawnie.

Redundancja zasilania

Redundancja zasilania - nadmiarowość urządzeń zasilających, stosowana w systemach teleinformatycznych, które nie tolerują żadnych zakłóceń czy awarii zasilania. Umożliwia automatyczne wyłączenie uszkodzonego elementu (linii zasilającej, przetwornicy, zasilacza UPS, in.

Zakłócenia zasilania

Antidotum na występowanie zakłóceń w sieci energetycznej jest stosowanie zasilaczy bezawaryjnych UPS o szerokim zakresie mocy chronionej i kilku typowych sposobach ochrony: UPS off-line (z bierną rezerwą), UPS line interactive (o działaniu wzajemnym) i UPS true on-line (o działaniu ciągłym z podwójną konwersją napięcia).

Zasilanie bezawaryjne

Wymaganie to jest szczególnie ważne dla instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt pracujący w sieciach z usługami w czasie rzeczywistym, który dla pełnego bezpieczeństwa obsługi winien być wyposażony - oprócz zasilaczy UPS - w agregaty prądotwórcze (silnik, prądnica, automatyka), zapewniające ciągłość dostawy energii nawet podczas i długotrwałych zaników zasilania elektrycznego.

Zasilanie centralne

Zasilanie centralne - sposób zasilania grupy odbiorów za pośrednictwem dedykowanej instalacji napięcia gwarantowanego, składającej się z jednego zasilacza UPS bądź systemu równoległego kilku UPS.

Zasilanie gwarantowane

Najpopularniejszymi urządzeniami zapewniającymi gwarantowane zasilaniezasilacze UPS,  siłownie telekomunikacyjne i agregaty prądotwórcze.