Ciągłość jednostajna

Czytaj Dalej

Ruchy - jednostajny, prostoliniowy...

RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU:ruch, którego torem jest okrąg,a wartość prędkości się nie zmienia.

Historyczna ciągłość i zmiana form społeczeństwa obywatelskiego - zróżnicowane empiryczne desygnaty pojęcia

1) Pojęcie to narodziło się już w starożytności , używał go w swoich dziełach Cyceron societas civilisDla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a...

Ruch jednostajny po okręgu - teoria i wzory

T- okres ruchu, czas zatoczenia jednego pełnego okręgu

Częstotliwość- ilość pełnych obiegów dookoła okręgu w ciągu 1 sekundy

f=1/T [Hz(herz)=1/s]

V=2PiR(obwód koła)/T- wzór na prędkość liniową

&- kąt alfa

ł- łuk

r- promień koła

&=ł/r [rad=m/m=1]- Miarą kąta & jest stosunek...

Powstanie Styczniowe - Walka o ciągłość powstania

Powstanie stawało się demonstracją zbrojną. Pierwotne siły bardzo osłabły. Na pomoc przyszły oddziały z aust i prus. Były dobrze zorganizowane i dowodzone przez zawodowych oficerów. Początkowo wygrywały (dopóki nie zostały osaczone). Np. kompania Jeziorańskiego w Galicji - po 2 zwycięstwach musiał...

Zagadnienie ciągłości państwa a problem sukcesji praw i zobowiązań md.

W średniowieczu państwa powstawały i znikały w wyniku zawojowania, podziałów pomiędzy członków panującej władzy, łączenie lub dzielenie królestw przez małżeństwa itp. w czasach współczesnych państwa panują przede wszystkim w konsekwencji prawa narodów do samostanowienia - do tworzenia własnej...

Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

Charakterystyka

Planowanie zakupów w wielkości wynikającej z optymalnej partii zapotrzebowania jest

uzasadnione w sytuacji zapotrzebowania ciągłego oraz gdy popyt nie wykazuje zbyt dużych

wahań.(C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 2003, s. 211). W przypadku, gdy popyt jest zmienny lub sporadyczny, dokonywanie...