Ciągłość absolutna

Czytaj Dalej

Historyczna ciągłość i zmiana form społeczeństwa obywatelskiego - zróżnicowane empiryczne desygnaty pojęcia

1) Pojęcie to narodziło się już w starożytności , używał go w swoich dziełach Cyceron societas civilisDla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a...

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA, SYTUACJA PAŃSTWA

Władza absolutna w zamian za absolutne poszanowanie wlasności, w polskim przekładzie brzmiało to tak: władca jest panem swego królestwa, nie jest jednak wlaścicielem życia i mienia swoich poddanych.

Powstanie Styczniowe - Walka o ciągłość powstania

Powstanie stawało się demonstracją zbrojną. Pierwotne siły bardzo osłabły. Na pomoc przyszły oddziały z aust i prus. Były dobrze zorganizowane i dowodzone przez zawodowych oficerów. Początkowo wygrywały (dopóki nie zostały osaczone). Np. kompania Jeziorańskiego w Galicji - po 2 zwycięstwach musiał...

Zagadnienie ciągłości państwa a problem sukcesji praw i zobowiązań md.

W średniowieczu państwa powstawały i znikały w wyniku zawojowania, podziałów pomiędzy członków panującej władzy, łączenie lub dzielenie królestw przez małżeństwa itp. w czasach współczesnych państwa panują przede wszystkim w konsekwencji prawa narodów do samostanowienia - do tworzenia własnej...

Przewaga absolutna

Przewaga absolutna występuje wtedy, gdy dany kraj posiada zdolność wytworzenia większej niż konkurenci ilości danego dobra z danego zasobu produkcji|czynników produkcji. Zgodnie z zasadą kosztów absolutnych kraj A powinien eksportować towary, a kraj B powinien ograniczyć się wyłącznie do ich importu.

Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

Charakterystyka

Planowanie zakupów w wielkości wynikającej z optymalnej partii zapotrzebowania jest

uzasadnione w sytuacji zapotrzebowania ciągłego oraz gdy popyt nie wykazuje zbyt dużych

wahań.(C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 2003, s. 211). W przypadku, gdy popyt jest zmienny lub sporadyczny, dokonywanie...

Monarchia absolutna Henryka IV

Likwidowanie niezależności władzy lokalnej, głównie poprzez wzmocnienie władzy centralnej, było jednym ze środków budowy monarchii absolutnej.

Monarchia absolutna Henryka IV

Likwidowanie niezależności władzy lokalnej, głównie poprzez wzmocnienie władzy centralnej, było jednym ze środków budowy monarchii absolutnej.

Muzyka absolutna i programowa

Równolegle do czasu konstytuowania sie muzyki absolutnej pojawiła sie w muzyce (równie instrumentalnej)tendencja do przedstawiania (w rónym stopniu sprawdzalnego) tematu (programu)podawanego z reguły przez kompozytora albo w formie tytułu, albo te wrecz dokładniejszegoopisu tresci danego dzieła.