Ciąg funkcji zbieżny

Czytaj Dalej

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Pełniły funkcje nie tylko religijne czy towarzy­skie, ale również polityczne. Motyw biesiady – uczty, wesela, zgromadzenia – pełnił wielo–rakie funkcje w utworach literatury polskiej.

KOMUNIKACJA LITERACKA - Funkcje dzieła literackiego

I właśnie takie typowe powody, ustalone w danym miejscu i czasie jako społeczne wzory lektury, decydują o tym, jakie funkcje są w ogóle dziełom literackim przypisywane, a następnie o tym, jaka jest ważność poszczególnych funkcji, a więc jak wygląda ich hierarchia.

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

1.  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)

2.  kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty...

CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA - funkcja i znaczenie rozwoju czasopiśmiennictwa

Czasopiśmiennictwo doby oświecenia miało charakter zaangażowany, patriotyczny. Interesowało się sprawami polskimi, przede wszystkim społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Było głównym środkiem masowego przekazu i oddziaływania na ówczesne społeczeństwo.

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

„Pieśń Wajdeloty”

Poezja ma:

−  powinna ocalić od zapomnienia historii

−  zagrzewać do czynu

−  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe

−  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania

−  nie ma siły, która by zabiła literaturę

−  ma być zdolna do sterowania...

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

Ze względu na swą uniwersalną wymowę wiele motywów biblijnych pojawia się w literaturze nowożytnej w formie odniesień i nawiązań, pełniąc różnorodne funkcje.

Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych

Funkcje mitu w antyku: a) poznawcze - umożliwiały interpretację zjawisk przyrody, b) światopoglądowe - były podstawą wierzeń religijnych, c) sakralne - poprzez powiązanie z kultem bóstw i rytualnymi obrzędami nakazywały jak czcić bogów.

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

Motyw biesiady uczty, wesela, zgromadzenia pełnił wielorakie funkcje w utworach literatury polskiej. W czasach niepodległości były to funkcje: religijne, kulturalne i towarzyskie.

Rozmowa z Bogiem forma, funkcje

Nie ma nic trudniejszego niż szczera rozmowa. Wydawać by się mogło, że to banalne stwierdzenie, ale nie do końca. Aby rozmawiać, do niedawna jeszcze, dopóki nie wymyślono telefonów, trzeba było stanąć twarzą w twarz z rozmówcą. To powodowało, że oprócz słów dostrzegaliśmy też mimikę i...

Funkcje języka

Często spotykamy się z typem takiej funkcji w tekstach ustaw, regulaminach, a także w hasłach i sloganach reklamowych ("Cukier krzepi", "Domestos zabija bakterie"). Funkcja prezentacyjna to zdolność do pośredniego informowania o nadawcy w sposób niezamierzony.

Rodzina i jej funkcja wychowawcza.

W rodzinie, która funkcjonuje prawidłowo, powinny się one ściśle ze sobą wiązać, tworząc konsekwentny system oddziaływania na młode pokolenie, zgodny z odpowiadającym potrzebom całego społeczeństwa wartościom ideowym, moralnym i kulturalnym.

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

gaz) - są produkowane w nieodpowiednim asortymencie Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych funkcji handlu zagranicznego jest tzw.

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - PLANOWANIE

określenie misji przedsiębiorstwa określenie celu głównego i celów cząstkowych funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa stworzenie systemu ocen realizacji celu i celów cząstkowych funkcjonowania i rozwoju prognozowanie planowanie strategiczne planowanie taktyczne planowanie operatywne symulacja skutków ekonomicznych planowania optymalizacja planów ocena planów w aspekcie ...

FUNKCJA PLANOWANIA

Cechy dobrego planu: celowość - zapewnienie sprawnej realizacji postawionego celu, realność - plan powinien opierać się na dokładnym rozpoznaniu obiektywnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji, konkretność - cele zawarte w planie powinny być określone w sposób ścisły i możliwie wymierny, terminowość - plan powinien wyraźnie określać termin zakończenia planowanych działań, gdyż ma to mobilizujące znaczenie dla ...

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - ORGANIZOWANIE

określenie zbioru zadań prowadzących do realizacji celów przydział środków niezbędnych do wykonania zadań określenie harmonogramu organizacji zadań grupowanie zadań i pracowników w zespoły (komórki organizacyjne) tworzenie struktur organizacyjnych sprecyzowanie reguł postępowania w procesie realizacji zadań łączenie i rozgraniczenie uprawnień i obowiązków kształtowanie więzi współpracy ...