„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.

Dowodem na słuszność tego twierdzenia niechaj będą literackie przykłady bohaterów, którzy „uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać [musieli]”.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy

Dowodem na słuszność tego twierdzenia niechaj będą literackie przykłady bohaterów, którzy „uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać [musieli]”.

CHWILA

  CHWILA łc.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Sytuacja gospodarcza świata w chwili zakończenia II wojny światowej

 

Ogrom strat gospodarczych, które - nakładając się na zniszczenia demogra­ficzne, kulturalne i spustoszenie społeczne - określały oblicze powojennej Euro­py, Azji, Oceanu i znacznej części Afryki trudno dziś wymierzyć suchymi cyframi, dotyczącymi liczby zabitych (ok. 55 min.), rannych (ok. 35 min)...

Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w zależności od wieku w chwili ustalenia rozpoznania

Celem leczenia jest uzyskanie koncentrycznej repo-zycji lub inaczej koncentrycznego ustawienia głowy k. udowej w panewce stawu biodrowego. Określenie „koncentryczne” oznacza takie usytuowanie głowy w panewce, w którym środek głowy k. udowej znajdował się w środku panewki. Wyniki wielu badań potwierdziły...