Chwała

Czytaj Dalej

CHWAŁA BOŻA

(hebr. kebod Jahweh, gr. doksa tu Kyriu), Majestat Boga (zhipostazowany), czyli uwidoczniona w dziele stworzenia jego potęga i okazałość, a w dziele zbawienia jego świętość (-» sacrum), stanowiące dla człowieka podstawę oddawania czci rei. ( -> adoracja, kult) i jednocześnie wpływające na typ jego...

Chwała

Wzniosły majestat i promieniejący blask Boga objawionego w dziejach Izraela, szczególnie w Księdze Wyjścia (Wj 14,4, 17-18; 15, 1-21,) za pośrednictwem natury (Wj 24, 15-17; Ps 104, 31-32) i przez doświadczenia Bożej świętości (Iz 6, 1-7). Sw. Łukasz chwałę Bożą łączy z narodzeniem Jezusa (Łk 2...

Recenzja filmu "Sztandar chwały"

Wojna bez mitów Clint Eastwood w trakcie swojej kariery aktorskiej status gwiazdy uzyskał grając w mało ambitnych filmach takich jak „Brudny Harry” szerzących kult przemocy. Wcielając się w rolę reżysera, którym chciał zostać od zawsze, wydaje się, że na swoją pokutę wybrał kręcenie filmów mało efektownych, ale za to niosących przesłanie. Jego najnowszemu dziełu – „Sztandarowi chwały” (Flags of our fathers) nie można wprawdzie odmówić efektowności, ale ...

Tradycje chwały wojennej i codzienności życia szlacheckiego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza

"Pan Tadeusz" wyrósł z bezmiernej tęsknoty poety za ojczyzną. Mickiewicz przebywał na emigracji we Francji. Liczne grono Polaków było skłócone. Sprawy polityczne, wzajemne oskarżenia i zarzuty - to główne rysy ówczesnej Wielkiej Emigracji. Wpływały one na wytworzenie się atmosfery nerwowości, tarć...

Chwała Boża

W Starym Testamencie pełne majestatu promieniowanie objawiającej się Bożej obecności (Wj 33, 18-23). Przez wcielenie chwała Syna Bożego ukazała się już w Jego życiu (J 1, 14), a dopełniła się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (J 17, 1, 4-5). Ludzie - podobnie jak aniołowie - zostali wezwani do...

SŁAWA I CHWAŁA, powieść J. Iwaszkiewicza

SŁAWA I CHWAŁA, powieść J. Iwaszkiewicza, wyd. w Warszawie 1956-62,1.1-3. Pomysł dzieła powstał w latach okupacji niem.; fragm. były opubl. 1948 („Nowiny Lit." nr 30) i 1949 („Kuźnica" nr 15). Akcja obejmuje okres od przedednia I wojny świat, do 1947, przenosi się często z miejsca na miejsce...

OTO DZIŚ DZIEŃ KRWI I CHWAŁY

Fr. II est levć voici le jour sanglant, tł. Karola Sienkiewicza wiersza La Varsovienne fr., 'Warszawianka' (1831) Casimira Delavigne, z melodią Karola Kurpińskiego; wykonana po raz pierwszy 5 IV 1831 na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, stała się hymnem powstania listopadowego i narodową pieśnią...

Światło chwały

Światło, którego potrzebują ludzie będący w niebie, żeby mogli w wizji uszczęśliwiają-cej oglądać Boga. W Psalmie 36,9 jest mowa o tym, że w Bożym świetle widzimy światło, a Objawienie św. Jana mówi nam, że w nowej Jerozolimie normalne światło będzie zastąpione przez światło Boże (Ap 21...

GLORIA TIBI DOMINE, Chwała tobie Panie

Aklamacjawiernych przed czytaniem Ewangelii w liturgii rzym. (1), atakże początek kilku łac. hymnów średniow. (2).

1. Aklamacja wymieniona jest w Expositio antiquae liturgiaeGallicanae Germano Parisiensi ascripta z VII w. (wyd. J.Q u a s t e n Opuscula et Textus, ser. liturg. 3, 14-15); podobnaaklamacja...