CHRZEST - PRZEPISY KANONICZNE

Określają prawa i obowiązki nabywane przez ch.; dotyczą także formy sprawowania obrzędu ch. oraz jego szafarza, przyjmującego ch. i osób bezpośrednio w nim uczestniczących (-> rodzice, -» chrzestni rodzice); wydaje je kompetentna władza kośc. w trosce o ważne i godziwe sprawowanie sakramentu.

1. Skutki...

CHRZEST - IKONOGRAFIA

Centralne idee ch., udział w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa (Rz 6,3) oraz wyzucie się ze starego i przyobleczenie w nowego człowieka (Ga 3,24), zawarte są w planach architektonicznych i wystroju -baptysteriów wczesnochrześc. (Dura Europos z III w., Rawenna z V w., Faras z VI w,), a także w ozdobach ->...

Oddzielająca jałowa martwica kostno-chrzęst-na (łac. osteochondrosis dissecans)

U dzieci występuje stosunkowo rzadko. Etiologia zmiany jest nadal przedmiotem dyskusji, aczkolwiek ostatnio podważa się teorię zmian pourazowych, ponieważ stwierdza się ją bardzo często bez związku z aktywnością fizyczną. Schorzenie występuje częściej u chłopców i w drugim dziesięcioleciu życia...