Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo

Czytaj Dalej

Wczesne chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo potrzebowało tylko około trzech stuleci, by z nieznanego szerzej kultu przerodzić się w oficjalną religię imperium rzymskiego. Przetrwawszy konflikty i najazdy barbarzyńców, stało się pomostem między erą starożytną i średniowieczem.

Nasza wiedza o Jezusie z Nazaretu i...

Początki Chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo powstało w I wieku n.e. w łonie ówczesnego Judaizmu, jako wynik działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania, które od początku stanowiło główną tezę wiary chrześcijańskiej i motyw działania pierwszych chrześcijan. Jezus przyszedł na świat na początku naszej ery w rodzinie pochodzącej od samego króla Dawida. Już jako kilkuletni chłopiec rozpoczął nauczanie Żydów, głosząc, iż jest synem jedynego Boga. W czasie ...

Chrześcijaństwo Islam Buddyzm

Chrześcijaństwo podobnie jak Islam jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w Jednego Boga, tylko, że chrześcijanie wierzą w Boga w Trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), a muzułmanie tylko w jednego Boga o imieniu Allach. Chrześcijaństwo odwołuje się do Objawienia otrzymanego od Boga, którego pełnią jest osoba i nauczanie Jezusa; przekazuje je tradycja chrześc., zwł. zawarta w Biblii, która jest podstawą wiary i teologii; chrześcijaństwo uznaje ...

Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

- filozofia grecka była narzędziem, które posłużyło chrześcijanom dla rozwoju teologii

- kultura grecka przekształciła chrześcijaństwo w religię uniwersalną, otwartą na świat (forma tygla narodowego)

bez dzieł Platona, Arystotelesa i in. chrześcijaństwo nie narodziłoby się

-...

Chrześcijaństwo zachodnie , chrześcijaństwo wschodnie i islam

Konfrontacja od VI w. W czasie upadku cesarstwa Morze Wewnętrzne stawało się pomostem, jak i terenem walki trzech potęg, które można uważać za spadkobierców kultury grecko-hellenistycznej i łacińskiej cesarstwa rzymskiego. Podzieliły one ten świat między siebie politycznie oraz kulturowo. Na południowym wschodzie Arabowie opanowali dużą część śródziemnomorskich wybrzeży Azji i Afryki. Potęga islamu starła się wkrótce z cesarstwem bizantyjskim, które było ...

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa. Kościół pierwszych wieków

Jak powszechnie wiadomo chrześcijaństwo jest jedną z najstarszych i największych religii świata. Swoje początki, zgodnie z wierzeniami Chrześcijan ma ono przy przyjściu na świat Jezusa Chrystusa - Mesjasza, czyli w roku pierwszym naszej ery (jest to data umowna, istnieje margines błędu - 6 p.n.e. - 1...

Śmierć czy odrodzenie chrześcijaństwa?

Lata pontyfikatu Pawła VI (1963-1978) charakteryzuje kryzys w Kościele, upadek formprzynależności (ograniczenie praktyki religijnej) i zaangażowania (np. w kwestii powołańkapłańskich i religijnych), co wydawało się potwierdzać teorie o nieuniknionym kresiechrześcijaństwa na Zachodzie. Podczas gdy...

Przyszłość chrześcijaństwa: mniej Europy czy mniej katolicyzmu?

Walter Buhlmann, jak powiedzieliśmy wcześniej, w 1974 r. ogłaszał w La terza Chiesaalle porte, że w najbliższej przyszłości 70% katolików będzie zamieszkiwać półkulępołudniową: zasadniczo trzeci Kościół, młody (i lepszy, w jego opinii), który miał stać obok Kościoła na Zachodzie i Kościoła na...

Początki chrześcijaństwa w Polsce

Polska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w. Kiedy to rzymscy kupcy, którzy byli chrześcijanami, handlowali z polskimi kupcami. Wpłynęli oni na pochówek ludzi. Nie spalano już zwłok przed pochówkiem. Pojawiały się również budynki, które służyły kultowi.

Po dramatycznym spięciu...

Ewolucja chrześcijaństwa

Ewolucjonizm chrześcijaństwa Chrześcijaństwo powstało już w I w. n.e. Wyłoniło się z obecnego wówczas judaizmu. Głównym motywem działania pierwszych chrześcijan było nauczanie Jezusa, jego czyny oraz śmierć i zmartwychwstanie, które to od samego początku stanowiły podstawę wiary chrześcijańskiej. Pierwsza wspólnota chrześcijańska powstała w Jerozolimie, w czasach gdy najpotężniejszym państwem było Cesarstwo Rzymskie. Była skupiona wokół dwunastu Apostołów ...

Rozłam Chrześcijaństwa na część rzymskokatolicką i prawosławną

Chrześcijanie, czyli zwolennicy nauk Chrystusa. Jest to największa religia na świecie pod względem liczby wyznawców, szacunkowo oblicza się, że chrześcijaństwo ? we wszystkich jego nurtach i odmianach - wyznaje około 30% ludności świata (1,8 miliardów). W tym: około 970 milionów to katolicy, 300-450 milionów ? protestanci, 150 milionów - prawosławni, 60 milionów ? anglikanie i 30 milionów wyznawców starożytnych Kościołów wschodnich - ...

Chrześcijaństwo afrykańskie

Chrześcijaństwo afrykańskie jest być może najmłodsze na świecie, ponieważ w przeważającejczęści wyrosło w ostatnim stuleciu, pomimo że ewangelizacja rozpoczęła sięwcześniej. Od mniej niż 50 lat kierują nim w przeważającej części Afrykańczycy. Dekolonizacja,poczynając od lat 60., skłoniła...

CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II - Rozpowszechnienie się kultów wschodnich, Wczesne chrześcijaństwo

Rozpowszechnienie się kultów wschodnich

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech pierwszych stuleci naszej ery jest gwałtowne rozpowszechnienie się kultów wschodnich na terenie całego imperium. Kryzys społeczeństwa antycznego opartego na niewolnictwie znalazł odbicie ideologiczne w poszukiwaniu...

Przyczyny zwycięstwa chrześcijaństwa

Zwycięstwo Kościoła za Konstantyna Wielkiego stanowi stale jeszcze dyskutowany problem, co do jegoprzyczyn. Chrześcijaństwo, religia mniejszości obywateli cesarstwa, krwawo prześladowane, stało się wciągu kilkunastu lat religią uprzywilejowaną. Odniosło niebywały sukces nad pogaństwem.

W...

Rozwój łacińskiego chrześcijaństwa

Jest rzeczą godną uwagi, jak bardzo niewielki obszar pozostawał pod władzą Ariów w VII i VIII wieku. Tysiąc lat przedtem rasa aryjska panowała nad całym  światem cywilizowanym na zachód od Chin. Teraz zaś Mongołowie posunęli się aż do Węgier, w Azji nie zostało nic w rękach aryjskich z wyjątkiem...

Czym jest Chrześcijaństwo?

Wielu ludzi uważa, że Mesjasz pojawił się na ziemi dwa tysią­ce lat temu w osobie Jezusa Chrystusa. Od tego momentu zaczęła się rozwijać religia, nazywana od imienia swojego założyciela chrześcijaństwem. Obecnie chrześcijaństwo ma na całym świecie po­nad 1,5 mld wyznawców. Pierwotnie jednorodne...

LITERATURA ŚREDNIOWIECZNA - Od przyjęcia chrześcijaństwa aż do wieku XV

Początki literatury

1. Dwa były wielkie ogniska cywilizacji w Europie średniowiecznej: na Wschodzie - Bizancjum, które karmiło się resztkami kultury starożytnych Greków, na Zachodzie - Rzym, który odziedziczył cywilizację po starożytnych Rzymianach. Dwa te ogniska, początkowo połączone jednością...

Chrześcijaństwo etiopskie

Kościół w Etiopii został założony przez dwóch syryjskich świętych, Frumencjusza i Edecjusza; kiedy Frumencjusz został wyświęcony na biskupa (ok. 350 roku) przez św. Ata-nazego Wielkiego, Kościół w Etiopii przeszedł pod jurysdykcję patriarchy aleksandryjskiego. Wkrótce chrześcijaństwo stało się...

Atrakcyjność chrześcijaństwa w stosunku do antropomorficznych i naturalistycznych kultów w starożytności.

Chrześcijaństwo narodziło się w basenie Morza Śródziemnego, na terenach Izraela i Palestyny, będących ówcześnie pod rządami pogańskich Rzymian. Kulty politeistyczne, będące połączeniem starodawnych wierzeń Greków i Etrusków panowały na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego. Początkowo uczniowie i zwolennicy Chrystusa byli traktowani jako odłam judaizmu i tolerowani, jednak siła duchowa tej religii stała się tak wielka, że zaczęto obawiać się o jedność społeczną ...

Początki Chrześcijaństwa

Początki Chrześcijaństwa Chrześcijaństwo powstało w I wieku n.e. w łonie ówczesnego Judaizmu, jako wynik działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania, które od początku stanowiło główną tezę wiary chrześcijańskiej i motyw działania pierwszych chrześcijan. Jezus przyszedł na świat na początku naszej ery w rodzinie pochodzącej od samego króla Dawida. Już jako kilkuletni chłopiec rozpoczął nauczanie Żydów, głosząc, iż jest synem ...