Chrześcijanin

Czytaj Dalej

Chrześcijanie w Egipcie wobec islamu

Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu wielokrotnie kierował gesty przyjaźni i dialoguw kierunku wielkiego świata muzułmańskiego. W 1985 r. udał się do Casablanki, w Maroku,gdzie podczas wielkiego spotkania z młodymi muzułmanami na miejskim stadionie chciałpołożyć podwaliny pod szczere i stabilne...

Chrześcijanie na Wschodzie w XXI w.

Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją chrześcijanie na Wschodzie na początkutrzeciego tysiąclecia, to wyzwania zarówno demograficzne jak i polityczne. Wskaźnikurodzin ludności muzułmańskiej na Bliskim Wschodzie jest przeciętnie dwukrotnie wyższyniż ludności chrześcijańskiej. Ci ostatni, coraz...

Rozmowa między filozofem,Żydem i chrześcijaninem- tolerancja wyznaniowa.

„ Żadna doktryna nie jest tak fałszywa, aby nie zawierała jakiejś domieszki prawdy” - napisał Abelard w Rozmowie pomiędzy filozofem, Żydem i chrześcijaninem i dlatego dialog ten skomponował na zasadzie konfrontacji trzech, różnych postaw etycznych. Rozmowa.... stanowi próbę pogodzenia wiary opartej na Piśmie św. z wiarą opartą na prawie naturalnym, wrodzonym naturze ludzkiej. Ukazuje też dwa rodzaje życia - zgodne z tym prawem i takie, którego racje moralne wynikają z ...

Chrześcijanie na Wschodzie: wyzwanie ze strony islamu

Kim są chrześcijanie na Wschodzie i jak liczni są ci, o których istnieniu pamięta się rzadko,zwykle tylko wtedy, gdy dowiadujemy się o represjach, masakrach czy konfliktach pomiędzyreligiami? Z braku precyzyjnych danych statystycznych, na podstawie szacunkowychwyliczeń stwierdza się, że obecność...

Chrześcijanie w Ziemi Świętej i emigracja

Ponad 30 lat po Pawle VI Jan Paweł II w 2000 t. udał się do Jerozolimy, by zanieść tamswoje świadectwo. Modląc się przed Ścianą Płaczu i przyjmując muzułmańskich dostojnikówŚwiętego Miasta, papież chciał utwierdzić obecność chrześcijańską w tym rejonie świata,kolebce trzech wielkich religii...

Chrześcijanie malabarscy

Różne ugrupowania chrześcijan obrządku wschodniego mieszkających w Kerala (południowozachodnie Indie). Bardziej znani są oni jako chrześcijanie św. Tomasza, ponieważ nawrócił ich św. Tomasz Apostoł i (jego grób się znajduje w pobliżu Madrasu). Dzieje św. Tomasza z III wieku opisują jego...

Chrześcijanie kontra poganie

Ksiądz Meslier napisał u schyłku życia testament dla swych parafian, w którym czytamy m.in.: "Iluż zresztą tak zwanych pisarzy pogańskich, jak Ksenofont, Platon, Cycero, cesarz Antoniusz, cesarz Julian, Wergiliusz itd., stworzyło dzieła wspanialsze niż te księgi, które mają być natchnione przez Boga! Śmiało mogę powiedzieć, że same tylko bajki Ezopa są z pewnością o wiele bardziej pomysłowe i kształcące niż prostackie i przyziemne przypowieści zawarte w ...

Chrześcijanie w Iraku wśród grozy wojny

Tak samo dzieje się w Iraku, gdzie chrześcijanie stanowią nie więcej niż 8% populacji,podczas gdy w momencie powstawania państwa, w 1920 r., było ich więcej niż 15%27.

W latach 30. władze zmasakrowały większość społeczności asyryjskiej, co wywołałodramatyczną falę migracyjną, która wywiodła...

Chrześcijanie anonimowi

Wyrażenie, którym się posługiwał Karl Rahner (1904-1984) na oznaczenie tych, którzy dzięki łasce udzielonej im przez Chrystusa zostali zbawieni, chociaż (nie z własnej winy) nigdy nie byli ochrzczeni i pozostawali poza wspólnotą chrześcijańską (por. LG 16 i GS 16). Rahner wprowadził to wyrażenie i...

Chrześcijanie w Turcji

Sytuacja prawna chrześcijan w imperium osmańskim nie ulegała zmianie, jedynie od 1656 roku patriarszew Stambule inwestytury udzielał wielki wezyr, a nie sułtan. Nadal groziła kara śmierci mahometaninowi,który przyjął chrzest i kapłanowi, który go udzielił, oraz renegatom, jeżeli chcieli wrócić do...

Chrześcijanie w Rosji

Prawosławni w tym kraju już w poprzednim okresie odcięli się od infiltracji katolickiej i ewangelickiej,Cerkiew zaś została bardzo uzależniona od carów. Większych problemów wyznaniowych nie było, bodługo istniały tylko niewielkie wspólnoty katolików i ewangelików. Zaczęły się te problemy, gdy...

Chrześcijanie i sobór

W zwoływaniu Soboru Watykańskiego Drugiego wymowę miało pierwsze ujawnienie kardynałom myślio tym nie kiedy indziej, tylko w dniu liturgicznej uroczystości Nawrócenia św. Pawła, Apostoła narodów,po nabożeństwie odprawionym przez papieża (25.01.1959) na zakończenie Tygodnia Modlitw o...