Chrząstka

Czytaj Dalej

Degeneracja i regeneracja chrząstki

Chrząstki mogą podlegać degeneracji (zwyrodnieniu). Głównie degenerują chondrocyty. Im dalej leżą one od ochrzęstnej, tym większa jest możliwość ich degeneracji ze względu na brak naczyń w chrząstce i związane z tym ograniczone odżywianie chondrocytów.

W następstwie degeneracji chrząstki, a...

Chrząstki tchawicze

Chrząstki tchawicze (carłilagines tracheales) są to pierścienie chrząstki szklistej otwarte na stronie tylnej tchawicy; poszczególna chrząstka jest więc kształtu podkowiastego i stanowi około 2 3 lub 3 , obwodu tchawicy. Chrząstki ułożone są poziomo jedna nad drugą przedzielone wąską...

Uszkodzenia urazowe chrząstki stawowej

Urazowe uszkodzenia chrząstki stawowej kolana, do niedawna jeszcze rzadko rozpoznawane, stają się obecnie coraz powszechniejsze. Spowodowane to jest większą częstością tych obrażeń, związanych np. z masowym uprawianiem sportu, a także z udoskonaleniem metod diagnostycznych, takich jak tomografia...

Chrząstka żebrowa

Chrząstka żebrowa (cartilago costalis) albo żebro chrzęstne. Chrząstki żebrowe stanowią przedłużenie żeber kostnych i w bardzo istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia sprężystości ścian klatki piersiowej. Zbudowane są z chrząstki szklistej i pokryte ochrzęstną. W wieku 16—20 lat...

Budowa i kostnienie chrząstek krtani.

Chrząstki krtani są otoczone bardzo silną ochrzęst-ną zawierającą dużą ilość włókien sprężystych. Są one zbudowane częściowo z chrząstki sprężystej, częściowo 7. chrząstki szklistej. Chrząstkami szklistymi są chrząstki: tarczowata i pierścieniowata; również chrząstki nalewkowate są...

Chrząstka szklista

Jest najczęściej występującą chrząstką w organizmie człowieka. Występuje w:

okresie zarodkowym i płodowym, tworząc modele chrzęstne prawie całego szkieletu,

okresie rozwojowym występuje na granicy nasady i trzonu, dzięki czemu możliwy jest wzrost kości na długość (do ok. 22 roku...

Chrząstka nagłośniowa

Chrząstka nagłośniowa (cartilago epiglottica), nieparzysta płytka stanowiąca chrzęstne podłoże nagłośni (epiglottis), zbudowana jest z chrząstki sprężystej; ma ona kształt i wygięcie siodełka roweru i położona jest ku tyłowi od nasady języka, kości gnykowej oraz błony tarczowo-gnykowej...

Chrząstka szklista

Chrząstka szklista (textus cartilagineus hyalinus) po ukończeniu wzrastania ustroju utrzymuje się w przymostkowych częściach żeber, na stawowych powierzchniach kości i w ścianach dróg oddechowych. Tkankę tę charakteryzuje stałość konsystencji, nieznaczny stopień twardości (daje się krajać...

Mechanika chrząstki żebrowej

Ruchy dwóch żeber poprzecznie złączonych mostkiem w stosunku do dwóch różnie skierowanych osi możliwe są tylko wtedy, kiedy taki pierścień żebrowy nie jest sztywny, lecz zawiera ruchome ogniwa, jakimi są chrząstki żebrowe. Rówmocześnie z ruchami żeber kostnych odbywają się więc zmiany...

Powierzchnie i chrząstki stawowe

Powierzchnie i chrząstki stawowe (Jacies et cartilagines artieulares). Powierzchnie stawowe pokryte są w zasadzie chrząstką szklistą. W niewielu tylko stawach chrząstki są włókniste, mianowicie w tych. w których równocześnie występuje krążek stawowy (staw skroniowo-zu-chwowy i...

Rozwój chrząstki (chondrogeneza)

Chrząstka powstaje w życiu zarodkowym i płodowym z komórek mezenchymy. Komórki mezenchymy przekształcają się w komórki twórcze chrząstki, czyli chondroblasty. Chondroblasty intensywnie w kilku etapach wytwarzają substancję międzykomórkową (włókna kolagenowe i składniki substancji podstawowej). Dochodzi...

Fizyczne i biologiczne właściwości chrząstki stawowej

Stwierdzono, że wytrzymałość chrząstki na ciśnienie i rozciąganie jest wielokrotnie mniejsza niż kości. Nie wynika z tego jednak, że powierzchnie stawowe powinny być pokryte tkanką kostną, a nie chrząstką. Nie tym jednak właściwościom chrząstka stawowa zawdzięcza swoje powstanie; zawdzięcza...

Chrząstka tarczowata

Chrząstka tarczowata (cartilago tłiyreoidea), największa chrząstka krtani, jest płytą ochronną aparatu głosowego i drogi powietrza. Nazwa jej pochodzi z podobieństwa kształtu do czworobocznej tarczy (thyreos = tarcza). Chrząstka tarczowata składa się z dwóch symetrycznych, mniej więcej...

Chrząstki klinowate

Chrząstki klinowate ( cartilagines cuneiformes) są to dwie małe, niestałe, wydłużone grudki żółtawej chrząstki sprężystej zmiennego kształtu, położone do przodu od chrząstek rożkowatych. Na wolnej powierzchni każdej z nich leż\ skupienie gruczołów, które w tym miejscu wypukła błonę...

Chrząstka sprężysta (siatkowata)

Chrząstka sprężysta występuje w:

małżowinie usznej,

przewodzie słuchowym zewnętrznym,

trąbce słuchowej Eustachiusza,

małych chrząstkach krtani (chrząstka różowata, klinowata, wyrostek głosowy chrząstki nalewkowatej),

nagłośni,

ścianie małych oskrzeli.

W...

Chrząstka pierścieniowata

Chrząstka pierścieniowata (cartilago cricoidea\ krikos = pierścień), mniejsza, lecz grubsza i mocniejsza od chrząstki tarczowatej, ma postać pierścienia sygnetowego. Węższa część przednia nosi nazwę łuku (arcusszersza część tylna mniej więcej czworoboczna — nazwę płytki albo blaszki...

Chrząstki nalewkowate

Chrząstki nalewkowate {cartilagines arytenoideae; arytaina = polewaczka; obie chrząstki razem podobne są do naczynia jakie Grecy używali do oliwy), prawa i lewa, położone są w tylnej części krtani na brzegu górnym płytki chrząstki pierścieniowatej. Chrząstki nalewkowate są kształtu trójściennych...

NAWRACAJĄCE ZAPALENIE CHRZĄSTEK

Jest to rzadko występująca ciężka choroba układowa, mogąca zagrażać życiu wskutek zmian martwiczych chrząstek krtani

i tchawicy. Zmiany dotyczą najczęściej chrząstek małżowin usznych, nosa, krtani, tchawicy, połączeń chrzęstno-kostnych (podobnie jak w zespole Tietzego), chrząstek stawów...

Chrząstki rożkowate

Chrząstki rożkowate (cartilagines corniculatae) są to dwie małe stożkowate grudki żółtawej chrząstki sprężystej; każda z nich położona jest na szczycie chrząstki naiewkowatcj w jego przedłużeniu ku tyłowi i przy-śrocl kowo. Chrząstka ta wywołuje g u z e k r o ż k o w a t y (tuberculum...

Chrząstki trzeszczkowate

Chrząstki trzeszczkowate (cartilagines sesamaideae ) niestałe, małe, spotyka się u różnych miejscach, czy to między chrząstkami krtani, czy to w wiązadłach.

Do chrząstek trzeszczkowatyeh zaliczamy: i) małe, parzyste chrząsteczki położone bocznie od podstawy chrząstek nalewkowa tych. 2) chrząs...