Chrystus

Czytaj Dalej

CHRYSTUS

Chrystus frasobliwy typ wizerunku Chrystusa częsty w plastyce XV w. Chrystus oratorium na solistów, chór i orkiestrę (1859-66) Ferenca Liszta; z cytatem chorału Rorate coeli.

CHRYSTUS KRÓL - IKONOGRAFIA

iluminacja Biblii ubogich z 1300 przedstawia ukoronowanego Chrystusa z podniesionym w górę sierpem (Weimar); w pełni zaś dochodzi do głosu w obrazie Chrystus Sędzia (-» sąd ostateczny), z raną w odsłoniętym boku na znak triumfu nad śmiercią.

CHRYSTUS w MAJESTACIE, Maiestas Domini

kompozycje umieszczane w apsy-dach unaoczniały wiernym obecność Chrystusa podczas liturgii mszalnej; Chrystus zasiada na wozie-tronie w otoku kolistej mandorli, jego głowę otacza krzyżowy nimb, prawą dłoń wznosi w geście błogosławienia, w lewej — trzyma księgę opartą o kolano, stopy zaś opiera o -» Arkę Przymierza, dźwiganą przez 4 tetra-morfy, których skrzydła, podobnie jak ogniste koła ruchomego pojazdu, pokryte są oczami ...

Jezus Chrystus

Chrystus poświęcił się, by wybawić całą grzeszną ludzkość od zagłady. Istniały dwa fundamentalne pytania: czy Chrystus był Bogiem i czy chrześcijaństwo było religią uniwersalną dla całej ludzkości?

JEZUS CHRYSTUS

Inne słynne tematy: Gody w Kanie Galilejskiej (Perugino, Veronese, Murillo), Rozmnożenie chleba (Tintoretto), Wskrzeszenie Łazarza (Tintoretto, Froment), Chrystus i jawnogrzesznica (Lorenzo Lotto, Palma Vecchio), Grosz czynszowy (Masaccio, Tycjan), Chrystus i Magdalena (Albertinelli), Niewierny Tomasz (Duccio), Chrystus w Emaus (Jacopo Bassano, Tiepolo, Rembrandt), Ecce Homo (Correggio, Sodoma, Rogier van der Weyden, Guido Reni, Rembrandt).

CHRYSTUS KRÓL - KULT

W Te Deum Chrystus nazwany jest królem chwały, w Exsultet — królem-zwycięzcą, w hymnach Prudencjusza z IV w. (Króluj nam Chryste, Narodów Zbawco, Na Twojej Chryste świętej skroni, Idziesz przez wieki.

Jezus Chrystus

Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Po zmartwychwstaniu ukazywał się Chrystus Apostołom i wybranym uczniom, którzynabrali pewności, że widzą Go realnie, i przyjmowali Jego ostatnie pouczenia.

Chrystus Arcykapłan

Jak mówi List do Hebrajczyków Chrystus wypełnia wszystkie elementy, aby być jedynym i najwyższym Arcykapłanem (Hbr 5,5-10).

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Chrystus w centrum

Chrystus jest źródłem wielkości i godności Maryi. Chrystus,  w którym Bóg objawił swoje przyjazne człowiekowi oblicze, jest żywym centrum kultu chrześcijańskiego.

Chrystus według gnozy

(1J 4,1-3)   Wielu bowiem pojawiło się na  świecie zwodzicieli, którzy nie uznają,  że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Źródłem tej wiedzy jest Chrystus, najwyższy eon dobrego bóstwa.

Jezus Chrystus

piękny Chrystus, o łagodnych rysach. ; do najpopularniejszychnależą: —> Pięta, Ecce Homo, —> Chrystus Boleściwy, Misericordia Domini (J. Janem, —> Chrystus Frasobliwy.

Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego terminu "Mesjasz", co oznacza "namaszczony". "Samo już imię to oznacza, ponieważ mówiąc Chrystus mamy na myśli Tego który namaszcza, Tego który został namaszczony i samo namaszczenie.

Chrystus Pośrednik

wyznaje, że jednego mamy pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, jest nim Jezus Chrystus: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie" (1Tm 2,5-6).

Jezus Chrystus w centrum wiary i teologii

Chrystocentryzm formalny to naukowa zasada,  specyficzna metoda teologiczna w dogmatyce, oryginalna wizja teologii dogmatycznej, gdzie podstawową kategorią i kryterium jest Jezus Chrystus.

Maiestas Domini, Chrystus na majestacie

, w którym młodzieńczy Chrystus, najczęściejw purpurowych szatach, zasiada na tronie wkształcie kuli świata, adorowany przez cztery żyjące istoty,towarzyszą mu apostołowie, lub św.

Chrystus królujący

Od tego czasu Chrystus Król zaczął patronować wielu kościołom i wszedł na nowo do ikonografii.

Chrystologia św. Pawła - Chrystus Panem

Sam Chrystus musiał to dać do zrozumienia uczniom (Łk 20,41-44).

Chrystologia św. Jana - Chrystus Apokalipsy

Chrystus jest Barankiem zabitym (5,6nn), jest tym, który nas miłuje i obmywa nas z naszych grzechów swoją krwią, aby uczynić z nas lud królewski i kapłański dla Boga i Ojca (por.

Chrystus Pośrednik - Rola pośrednika

Chrystus przyszedł pojednać człowieka z Bogiem: "Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą" (2 Kor 5,19).

Chrystus Pośrednik - Pojednanie stworzenia ze Stwórcą

Faktem jednak jest, że Pośrednik przyszedł do ludzi: jest nim Jezus Chrystus, Słowo Wcielone.