Chronometraż

Czytaj Dalej

Chronometraż

Definicja

Chronometraż to technika mierzenia czasu, która pozwala okreslić jego normy potrzebne na wykonanie zadania roboczego lub jego części. Charakterystyczną cechą jest pomiar czasu trwania elementów pracy, które powtarzają się cyklicznie.

Chronometraż ma zastosowanie w badaniach dotyczących...

Metoda chronometrażu

Definicja

Chronometrażem nazywa się technikę mierzenia czasu pracy za pomocą stopera (sekundomierza, chronometru) polegającą na dokładnym zarejestrowaniu czasu trwania i tempa wykonywania poszczególnych elementów operacji technologicznej. Pomiary przeprowadza się w danych warunkach a ich celem jest...