Zatrucie chromem

Chrom należy do najczęstszych alergenów zawodowych. -prysk spowodowany nadwrażliwością na chrom jest spotykany u pracowników budownictwa stykających się z cementem u galwanizerów, garbarzy, malarzy, litografów, farbiarzy.

Chrom

 W postaci soli nieorganicznych chrom jest bardzo słabo absorbowany z przewodu pokarmowego (około 1%), natomiast w postaci GTF, np. Po wchłonięciu chrom jest przenoszony przez transferynę do wątroby, gdzie odbywa się synteza GFT.

CYTOCHROMOWA OKSYDAZA (cyto-chrom aa3, enzym Wartburga)

Oksydore-duktaza, o masie 160 kDa, posiadająca cztery grupy prostetyczne (dwie w postaci hemu - cyto-chromy a i a3, dimer miedziowy, centrum aktywne z atomem miedzi Cu.