Christian

Czytaj Dalej

BAUR FERDINAND CHRISTIAN

Frädrich, Ferdinand Christian B. Schneider, Ferdinand Christian B. Ferdinand Christian B. Friedrich, Ferdinand Christian B. Senft, Ferdinand Christian B.

ANDERSEN HANS CHRISTIAN

Nisbet Bain, Hans Christian A. Rubov Hans Christian A. Bredsdorff, Hans Christian A. Nielsen, Hans Christian A.

CRUSIUS CHRISTIAN AUGUST

Seitz, Die Willensfreiheit in der Philosophie des Christian August C, Wü 1899; M. Hcimsoeth, Metaphysik und Kritik bei Christian August C, w: Studien zur Philosophie Immanuel Kants, Kö 1956, 125-188; E.

FRANCKEN, Franken CHRISTIAN

Christian F. Christian F. Szczucki, Christian F.

CHRISTIAN ENDEAVOUR, Young People's Society of Christian Endeavour

jest Christian Tirre, rezydujący w Columbus (Ohio).

CHRISTIAN SCIENCE, First Church of Christ Scientist, scjentyści

Way of Life with a Christian Scientist's Life, EC 1962; H.

CHRISTIAN SOCIAL COUNCIL

(Conference on Christian Politics, Economics and Citizeship — CCPEC), w której, pod przewodnictwem anglik, bpa Manchesteru W. Keeble, CCPEC, an Account of the Conference on Christian Politics, Lo 1924; J.

CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA, Christian Peace Conference (CPC)

oraz z marksistami (-» dialog III, V); organ oficjalny stanowi wydawany od 1965 kwartalnik „Christian Peace Conference" (w wersji niem.

DISCIPLES of CHRIST, Christians, Christian Churches, Churches of Christ

Campbella 1809 Christian Association of Washington, dla której ułożył on Declaration and Address, podkreślającą konieczność całkowitego oparcia się na Biblii oraz większą troskę o wolność i jedność Kościoła; zasady te podpisał też A. Lewis, American Christian Missionary Society and the D.

EAST ASIA CHRISTIAN CONFERENCE

Ali Pakistan ChristianCouncil, All Burma Baptist Convention, Christian Council of Burma, Church of Christ in Thailand, Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon, Methodist Church in Ceylon, Federación de Iglesias Cristas en las Islas Filipinas, Orthodox Syrian Church of Malabar Catholicate i Presbyterian Church of Australia, Korea, New Zealand; siedzibą E.

HOEKENDIJK JOHANNES CHRISTIAN

Karl Barths theologische Begründung der Mission im Gegenüber zu den Entwürfn von Walter Holsten, Walter Freytag und Johannes Christian H. Coffele, Johannes Christian H.

FRIESE, Fryze, CHRISTIAN GOTTLIEB

FRIESE, Fryze, CHRISTIAN GOTTLIEB, ur.

ANIMA NATL RALI TER CHRISTIANA

Bickel, Flunt non nascuntur Christiani, w: Piscicull, Mr 1939, 54-61; G. Brox, Anima naturaliter non Christiana.

BUNSEN CHRISTIAN KARL JOSIAS

Owen, Christian B.

CHRISTIAN CATHOLIC CHURCH, Christian Catholic Apostolic Church

Protest, wspólnota rei., którą zorganizował w Chicago 1896 szkoc. pastor kongregacjonalistów John Alexander Dowie (1847-1907).Wspólnota stanowiła kontynuację zał. 1878 przez Dowiego w Melbourne stowarzyszenia International Divine Healing, którego celem było leczenie wiarą różnych chorób; 1900 Dowie wykupił...

DAVID CHRISTIAN

Bechler, Christian D.

DREIER CHRISTIAN

Molda nke, Christian D.

Johann Christian Bach

Najmłodszy syn Bacha, Johann Christian Bach (1735- 1782), działał przy katedrzemediolanskiej (przeszedł na katolicyzm, czego ojciec - kochajacy go najbardziej ze wszystkichsynów — by mu nie wybaczył).

Johan Severin Svendsen i Christian Sinding

Christian Sinding (1856—1941) był uczniem najwybitniejszego badacza folkloru norweskiego, LudvigaMafhiasa Lindemana.

Biografie fizyków - Oersted Hans Christian

(1777-1851), Fizyk i lekarz duński, profesor uniwersytetu w Kopenhadze od 1806. Prowadził pionierskie prace nad zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi, stwierdził (1813) tożsamość sił elektrycznych i chemicznych, odkrył (1820) powstawanie pola magnetycznego przy przepływie prądu elektrycznego. Wynalazł...