Cholesterol

Cholesterol

Czytaj Dalej

Znaczenie cholesterolu

Dlatego cholesterol LDL (chol-LDL) nazwany jest „złym cholesterolem”. Natomiast cholesterol zawarty we frakcji lipoprotein HDL (chol-HDL) ma działanie ochronne, przeciwmiażdżycowe i nazwany jest „dobrym cholesterolem”.

CHOLESTEROL

Cholesterol występuje u wszystkich żywych organizmów, wchodzi w skład błony komórkowej. Potocznie cholesterol LDL określa się jako „zły", a VLDL jako „dobry”.

CHOLESTEROL

Do tych funkcjipotrzebne są bardzo małe ilości cholesterolu Natomiast nadmiarcholesterolu powoduje rozwój miażdżycy i niebezpieczeństwo zawału. jedno żółtko to 300mg cholesterolu, a więc tyle, ile wynosi maksymalna dzienna porcja.

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi

W analizach międzynarodowych wy sokie stężenie cholesterolu jest definiowane na podstawie stężenia cholesterolu ogółem we krwi (TChol).

CHOLESTEROL

CHOLESTEROL — pierścieniowy związek organicznyo charakterze -♦ alk o h o lu ; występujew małych ilościach we wszystkich tk a n k a c h zwierzęcych,najwięcej jed n ak znajduje się go w n a d nerczach,mózgu i żółtku ja ja ; grom adzi się ró w nieżw miejscach patologicznego stłuszczenia n iektórychnarządów , np.