Chmielnicki

Czytaj Dalej

Powstania Chmielnickiego - Informacje Ogólne

Jeremi Wiśniowiecki, bo o nim wszak mowa, dysponując realną siłą, z którą musiał liczyć się Chmielnicki, spóźnił się z udziałem w konflikcie (nie bez udziału kokieteryjnych zabiegów Chmielnickiego), co osłabiło znacznie jej wartość bojową.

Powstanie Bohdana Chmielnickiego

W styczniu 1654 roku Chmielnicki zawarł sojusz z Rosją w Perejesławiu. Chmielnicki osaczony pod Jeziorną uznał nawet zwierzchnictwo Jana Kazimierza.

GENEZA POWSTANIA CHMIELNICKIEGO(1648 - 57) I SPRAWA UKRAINY

W 1652 znów wzowiono działania wojenne ( Chmielnicki chciał wydać swojego syna za córkę mołdawskiego ; gdy syn jechał na ślub z wyposażeniem, spotkał się z wojskami RP - nie chciano dopuścić do związku Chmielnickiego z Mołdawią ).

Kozacy - Powstanie Chmielnickiego

Chmielnicki oblegał Zbaraż. Chmielnicki poniósł klęskę pod Beresteczkiem, po której zaczął szukać pomocy w Rosji.

Bohdan Chmielnicki

  Bohdan Chmielnicki żył w latach 1595 -1657. W tej sytuacji, w poczuciu głębokiej krzywdy własnej i współplemieńców, Bohdan Chmielnicki stanął na czele powstania.

CHMIELNICKIEGO POWSTANIE 1648-1654.

Chmielnicki szukał silniejszego sprzymierzeńca i 18 sty­cznia 1654 zawarł z Rosją ugodę pereja-sławską.

Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego

, doszło do wybuchu powstania kozackiego, pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.

CHMIELNICKI BOHDAN

ur. 1595, zm. 6 VIII 1657 w Czehryniu (Ukraińska SRR), Od 1649 hetman kozacki. Pochodził z rodziny szlacheckiej ; ukończył kolegium jez. we Lwowie; pod Cecora 1620 dostał się do niewoli tur., w której przebywał 2 lata; jako pisarz gen. wojsk zaporoskich, podpisał w Borowicy 24 XII 1637 akt kapitulacji...