CHŁOPÓW RUMUŃSKICH POWSTANIE 1907.

W 1881 obwołano Rumunię króles­twem; teoretycznie był to kraj o ustroju demokracji przedstawicielskiej, w rzeczywis­tości wpływy w kraju mieli mieszkańcy miast, a skomplikowane przepisy nie po­zwalały ubogim mieszkańcom wsi, zwłaszcza bezrolnym, na korzystanie z praw wybor­czych. Sytuacja gospodarcza...