CHLEB

Chleb Pański, chleb eucharystii, w kośc. Chleb płaczu w Biblii, Psalm 79, 6; chleb płaczących, Ozeasz, 9, 4. Łaskawy chleb, gotowy chleb, utrzymanie u kogoś z jego łaski, na jego koszt, bez pracy.

Chleb

Chleb, jako symbol Eucharystii, należy do najczęstszych motywów sztuki katakumbowej, i to zarówno w przedstawieniach cudu rozmnożenia chleba, na których Chrystus laską dotyka koszy (zwykle jest ich siedem), jak i w symbolicznych zestawieniach chleba i ryby.

CHLEB PRZAŚNY

11; 7,12; 8,2; Lb 6,15), ponieważ chleb kwaszony nie mógł stanowić wystarczającego daru ofiarnego (Kpł 23,17); również -» chleby pokładne były wypiekane z ciasta nie kwaszonego; w czasie świąt Przaśników (Pascha) jedynie dozwolonym chlebem był ch.

Zaczyn chlebowy i chleb przaśny

Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Chlebów tych jednak nie kładziono na ołtarzu. Pieczenie chlebów ofiarnych było zadaniem lewitów (por.

CHLEBY POKLADNĚ, chleb święty

charakter chlebów, zlecano lewitom (1 Krn 9,31); chleby wymieniane w szabat mogli spożywać jedynie kapłani, i to wyłącznie w świątyni ; wyjątek dla Dawida i jego drużyny uczyniono pod warunkiem zachowania -> czystości kultycznej (1 Sm 21,4-7); wg Ewangelii synoptycznych był on usprawiedliwiony życiową potrzebą (Mt 12,3-4 i paralelné).

Łamanie chleba

Ojcowie rodzin żydowskich na początku posiłku łamali chleb i dzielili się nim z obecnymi, odmawiając modlitwę lub śpiewając hymn dziękczynienia - ceremonię tę, która odpowiadała późniejszej chrześcijańskiej modlitwie przed jedzeniem, zastosował sam Jezus podczas ustanowienia Eucharystii.

Twórczość Adama Mickiewicza “chlebem powszednim” dla narodu. Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego

Różewicz słusznie ten chleb powszedni utożsamia z poezją Mickiewicza. “Chleb” bo tak nazywa poezję Adama Mickiewicza współczesny poeta Tadeusz Różewicz jest bardzo celny.

Chleb

Rozwojowi pleśni można zapobiegać stosując powierzchniową sterylizację chleba, przed hermetycznym zapakowaniem. puszki) umożliwiają przechowywanie chleba nawet przez 24 miesiące, w temperaturze 15°C.

Chleb

Do opisanych w Starym Testamencie ofiar należało Dwanaśc/e Chlebów składanych w świątyni jerozolimskiej, symboli chleba życia. Przez przemianę eucharystyczną chleb, obok wina, otrzymał w chrześcijaństwie swoje najświętsze znaczenie.

Szarańczyn strąkowy, chleb świętojański

Uwagi ogólne: Swoimi ciemnozielonymi, błyszczącymi liśćmi chleb świętojański wyróżnia się w krajobrazie śródziemnomorskim o suchym lecie jako element ożywiający i już z daleka odróżnić go można od podobnych z pokroju szarozielonych oliwek, Długie, czekoladowe strąki (to właśnie chleb świętojański) nadają się do jedzenia.

ZA CHLEBEM, nowela H. Sienkiewicza

1880 w Warszawie i Poznaniu) szczęśliwe zakończenie; ponieważ jednak w Poznańskiem emigracja chłopska przybierała na sile, słuchacze Sienkiewicza przekonali go, iż nowela powinna stać się ostrzeżeniem dla poszukiwaczy chleba za oceanem.

CHLEB

, dlatego na ofiarę wolno było składać jedynie -> chleb przaśny; Paweł Apostoł na określenie judaistycznej propagandy lub zgorszenia powtarzał: „trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto" (Ga 5, 9; 1 Kor 5, 6); tylko raz Jezus przyrównał znaczenie kwasu w przygotowywaniu ciasta na ch.