Cywilizacja w Chinach

wyżyny północnych i północno-wschodnich Chin zamieszkane były przez ludy znające uprawę roli. Ta kultura brązu skupiała się w pobliżu Żółtej Rzeki, jednak utrzy­mywała rozległe kontakty handlowe z ludami za­mieszkującymi północną i środkową część Chin.

CHIN WOJNA Z KOXINGĄ 1646-1662

Po śmierci Koxingi jego syn i wnuk panowali na wyspie aż do 1683, później wyspa została częścią Chin. Patrz także mandżurski podbój chin leis-ieso.

CHIN WOJNA Z NANCZAO 751 -774.

Teren obecnego Junanu i południowego Syczuanu w południowej części Chin zamieszkiwali Tajowie, znani w VIII w. jako Szanowie, którzy uznawali zwierzchność Chin. Jego następca zrzucił zwierzchność Chin.

CHIN WOJNA Z TURKAMI ZACHODNIMI PIERWSZA 641-648.

Plemiona Ujgurów, kiedyś sprzymierzone z Turkami, w 657 zerwały sojusz i po­magały Chińczykom wyprzeć Turków z Chin i terenów obecnego Afganistanu poza Pamir (górzysty region w Azji Śro­dkowej, w Tadżykistanie).

Media w Chinach

Jednak nie można zapominać, że Chiny to kraj wielu sprzecznoœci i chaosu, dlatego też należy zaznaczyć, iż taka wielka liczba czasopism jest czytana codziennie tylko przez 42 na 1000 obywateli, głównie przedstawicieli elit politycznych, ludzi biznesu i mieszkańców miast.

Azja - Chiny: Ludność

Większość ludności skupiona jest w bardzo gęsto zaludnionej wschodniej części Chin , gdzie znajdują się najlepsze tereny dla rolnictwa .

Chiny - Ustrój polityczny

Niepodzielną władzę w kraju sprawuje Komunistyczna Partia Chin.

Chiny - Rezerwat Arjin Shah

Najsłynniejsze są jednak rezerwaty w południo­wo-wschodniej części Chin.

JASIONOWSKI MAKSYMILIAN, pseud. Marek z Chin, Stary Marek, Staropolanin

Marek z Chin, Stary Marek, Staropolanin, ur. KUCIANKA Przygody Marka z Chin, „Gość Niedzielny" 1963 nr 8-10.

ARMALECH (Ining w pn. zach. Chinach)

Richard de Bourgogne OFM zginął 1342 śmiercią męczeńską; opanowanie 1368 Chin przez dynastię Ming położyło kres istnieniu bpstwa.

CHINY - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

A Chinese Example, JR 55 (1975) 426-443; T. Ching, 77ie Problem of God in Confucianism, ISSR 17(1977) 3-32; A. Cohen, A Chinese Temple Keeper Talks about Chinese Folk Religion, Asian Folklore Studies 36(1977) 1-17; S.

CHIN l PAŃSTWA CZAMÓW WOJNA 431--446.

414) wykorzystał okazję, jaką stwarzał zamęt w Chinach po upadku dynastii Jin i najechał (405 i 407) Nam Viet, znajdujący się pod panowaniem Chin.

CHIN WOJNA I KITANAMI 979-1O04.

zamieszkiwały większą część północno-wschodnich Chin, sięgając na południu po Żółtą Rzekę (Huang-ho).

CHIN WOJNA Z TURKAMI WSCHODNIMI 629-630

Hiele został w czasie bitwy wzięty do niewoli, ale gdy znalazł się w stolicy Chin, cesarz potraktował go bardzo łas­kawie.

MUZUŁMAŃSKIE POWSTANIE W CHINACH 1863-1877

Armia generała poruszała się w górzystym terenie bardzo powoli; dotarła do Kaszgaru w 1876, pokonała wojska Bega, a w 1877 pokonani muzułmanie znowu uznali zwierzchność Chin.

Zabiegi z medycyny naturalnej Chin i Indii : Akupunktura, Moksa i Czakry.

) Akupunktura: Akupunktura jest to starożytna metoda leczenia wywodząca się z Chin.

Chiny - Rewolucja kulturalna

W latach 1966-1976 miała miejsce w Chinach tzw.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Wojna domowa w Chinach

Jian Zeshi), rezydującego w Czungkingu (Zhon-jing) walczyły na licznych frontach z Japończykami), kontrolującymi poza Man­dżurią (czyli marionetkowym cesarstwem Mandżukuo) większą część Chin Wschodnich i Południowych.

Chiny dawne

Chinska muzyka, jak i chinska kultura, jest nie tylko najstarsza ze wszystkich; jest te(zwłaszcza dla Europejczyka) najbardziej osobliwa, zamknieta dla innych wpływ ów praktykaartystyczna.