Chiny i Japonia do I wojny światowej

Głównym ideologiem był Sun Jat-sen, który w 1894 roku założył na Hawajach Związek Odrodzenia Chin, a w 1905 stworzył w Tokio Zjednoczoną Ligę Chińską. Prowincje Środkowych i Południowych Chin ogłosiły niezależność od Pekinu.

Chiny po śmierci Mao Tse-tunga - niepokoje i reformy

Jednym z najistotniejszych problemów była przyszłość Hongkongu, części Chin zajętej przez Wielką Brytanię w 1841 roku, która miała wrócić pod władzę chińską w roku 1997.

CHINY - LITERATURA FILOZOFICZNO - RELIGIJNA

Granet, La religion des Chinois, P 1951; Fung Feng Yu-lan, A History of Chinese Philosophy I-II, Při 1952-53; H. An Introduction, Lo 1958 (Sztuka chińska, Wwa 1976); Hou Wail-lu, A Short History of Chinese Philosophy.

MANDŻURSKI PODBÓJ CHIN 1618-1650

W ciągu paru lat doskonale wyćwiczone wojska man­dżurskie opanowały całe terytorium Chin na północ od Wielkiego Muru, a nawet przedarły się przez Wielki Mur w słabiej bronionych miejscach.

CHINY

Granet, La civilisation chinoise, P 1929. Franke, Geschichte des chinesischen Reiches. Latourette, The Chinese.

CHINY - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

po przejęciu 1866 kierownictwa przez -» China Inland Mission; do 1900 sprowadziła ona ok. Chinese Home Missionary Society (1920), Hua Pei Czi Tuh Czao Kung Li Hiu (chiń. (1890--1930), Chinese Studies of History 10(1977) z.

CHINY - MUZYKA SAKRALNA

Sheffield, Chinese Cluirch Music, China Revue (1909) z. Grube, Chinesische Schattenspiele, L 1915; Chinesische Musik, F 1927; R. Reinhard, Chinesische Musik, Kas 1956; L.

ŚWIATOWA WOJNA II W CHINACH 1941--1945.

Po odcięciu drogi w 1942 (patrz birmańska kampania 1943-1945) dostawy dla Chin szły drogą lotni­czą ponad „garbem" Himalajów, samolotami kierowanymi przez doświadczonych pilotów angielskich i amerykańskich.

Media w Chinach - Prasa

Te zjawisko jest œciœle zwišzane z ogromnym rozwojem gospodarczym Chin w latach 90-tych i powstaniem prawie wolnego rynku również w gałęzi medialnej.

Media w Chinach - Telewizja

Chin po prostu nie stać na finansowanie gwałtownie wzrastajšcej liczby mediów, przy znacznej dziurze budżetowej.

CHIN l PAŃSTWA CZAMÓW WOJNA 605.

Po wycofaniu się Chińczyków Sambhuwarman objął po­nownie władzę i poprosił cesarza Chin, Yang Guanga (zm.

chin wojna z tangutami pierwsza 990-1003.

Gdy Chińczycy walczyli z Kita-nami (patrz chin wojna z kitanami 979-1004), na północnym wschodzie Tanguci - grupa po części koczowniczych ludów zamieszkujących tereny położone na północ od Chińskiego Muru - zrzucili zwierzch­nictwo Chin i utworzyli niepodległe króles­two, nazwane później Si Sia, czyli Zachod­nie Sia.

Misje w Chinach

1730) pełnił poselstwood chińskiego cesarza do Ludwika XIV i opublikował w Paryżu (1699) jego biografię: Historia cesarza Chin. Gdy cesarz stawał się prześladowcą, motywembyły rzekome związki misjonarzy z wrogami Chin.

Korea i Chiny

Grzegorz XVI wprowadzał stopniowonowy podział wikariatów apostolskich, czemu wydawały się sprzyjać edykty tolerancyjne, wydane 1844-1845 po zawarciu układu Chin z Francją.

Chiny zrewolucjonizowane

Dalsze polityczne dzieje Chin były naznaczone: pierwszą rewolucyjną wojną domową (1925-1927),. Intemuncjusz dla Chin, gdy (1951) musiał opuścić Pekin i mógł działać tylko w Kościele na Tajwanie,rezydował w Hongkongu.

Chiny - Przemysł

Z ważniejszych gałęzi przemysłu przetwórstwa spożywczego wymienić należy cukrownictwo, przy rozwoju którego znacznej pomocy Chinom udzieliła Polska.

BUGLIO LODOVICO SJ, chiń. Li Lei - su

Do zakonu wstąpił 1622, po złożeniu ślubów 1635 wyjechałna Daleki Wschód; 1637 przybył do Chin, gdzie po 2-letniejnauce języka chiń.

CHINY - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  Chine, Ir 24(1951) 60,206,470, 28(1955) 169-172, 29(1956) 299-300, 30 (1957) 313, 39 (1966) 536; J.

Chiny - Proklamowanie republiki

W 1921 powstała Komunistyczna Partia Chin (KPCh), która w 1924 zainicjowała i stanęła na czele buntu chłopskiego. W 1931 rozpoczęła się japońska inwazja Chin.

Chiny - Bogactwa naturalne

Największym niedostatkiem zasobów naturalnych Chin jest niewielka ilość ziem uprawnych i obszarów leśnych w stosunku do ogromnej liczby mieszkańców.