Chiny a literatura polska

Chin - przeróbki i kompilacje z,autorów obcych, m. Memoriał o wyprawie do Chin (przekł. Chin nie odgrywało ono większej roli. CYRZYK Polscy badacze Chin w XVII w.

Władcy Chin

Chińska Republika Ludowa Mao Tse-Tung (1893-1976) twórca komunistycznych Chin, był jednym z założycieli Komunistycznej Partii Chin, a w latach 1949-1976, jako przewodniczący partii, stał na czele państwa.

Rywalizacja mocarstw w Chinach

Na podstawie tej noty Chiny zobowiązały się do wzniesienia w miejscu zamordowania Jego Ekscelencji barona von Kettelera pamiątkowy pomnik wyrażający ubolewanie JCM cesarza Chin z powodu dokonanego morderstwa.

CHINY - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Bürkler, Die Sonn- und Festtagsfeier in der katholischen Chinamission, R 1942; A. The Missionary Movement and the Growth oj' Chinese Antiforeignism 1860-1870, Ca 1967; L.

Jan Paweł II i Chiny

Dokument po raz pierwszy określił w sposób wyraźny dwapodstawowe warunki nawiązania stosunków z Watykanem - zerwanie stosunków zTajwanem i nieingerowanie w wewnętrzne spraw Chin - i wezwał organa partyjne i rządowe,żeby przeciwstawiać się katolikom „ukrywającym się", jako oczywistemu wyrazowi obcej ingerencji.

Chiny w XX wieku

Chiny XX wieku - WAŻNIEJSZE DATY 1912 Upadek cesarstwa, proklamowanie republiki 1916 Początek „ery militarystów" 1925 Śmierć Sun Yat-sena; przejęcie władzy przez Czang Kaj-szeka 1927-8 Czang Kaj-szek zrywa z KPCh, masakrując tysiące komunistów 1932 Japończycy zajmują Mandżurię 1934-35 Wielki Marsz; Mao staje na czele KPCh 1937 Inwazja Japonii na Chiny 1941 Atak Japończyków na Pearl Harbor 1945 Kapitulacja ...

Dzieje polityczne Chin w XVI - XVII wieku

spaliły nawet przedmieścia stolicy Chin – Pekinu. Wkrótce po Portugalczykach przybyli do Chin Hiszpanie, Holendrzy i Anglicy.

Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX

W celu uspokojenia sytuacji państwa europejskie zdecydowały się wysłać swe wojsko do Chin. Cesarz niemiecki Wilhelm II, żegnając w czerwcu 1900 roku żołnierzy odpływających do Chin, zapowiadał twardą i bezwzględną wojnę.

CHINY - SZTUKA SAKRALNA

Cahill, La peinture chinoise, G 1960; W. Willets, Foundations of Chinese Art, Lo 1965; Wen-hua ta-ko-mlng cz'i czien cz'u t'u wen-wu (Odkrycia archeologiczne w czasie wielkiej rewolucji kulturalnej), Pekin 1972; T. Sullivan, Chinese Art.

Dynastia Suy i Tang w Chinach

Przed upływem VI wieku dokonało się ponowne zjednoczenie Chin pod berłem dynastii Suy, która w czasach Herakliusza ustąpiła dynastii Tang, otwierającej w dziejach Chin inny wielki okres świetności. Nowe Chiny, które teraz powstały, różniły się wielce od starych Chin, rządzonych przez Hanów.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - CHINY

Chiny bogate były w wiele cennych dla Europy surowców jednak handel w Chinach z cudzoziemcami poddany był wielu ograniczeniom (handel mógł odbywać się jedynie w Kantonie, 1757 r).

Chiny

Stolicą Chin jest Pekin , lecz największym miastem jest Szanghaj.

Chiny - Warunki naturalne

W obrębie Chin suchych wyodrębnić można mniejsze krainy: płaskowyże i góry Xizangu (Tybet), pustynie Xinjiangu (Sinkiangu) i pustynno-stepowe wyżyny Mongolii Wewnętrznej.

CHINY - walki 1941-45

flota japońska i oddziały inwazyjne zajęły porty na południowo-wschodnim wybrzeżu Chin. Zapewniało to dostęp do rejonów zasobnych w bogactwa naturalne i umożliwiało odcięcie Chin od pomocy państw zachodnich.

„Dyplomacja pingpongowa” i normalizacja stosunków z Chinami

W następnym roku ówczesny prezydent USA Richard Nixon przybył z wizytą do Chin, a obie strony opublikowały Wspólny Komunikat z Szanghaju, co stanowiło początek normalizacji stosunków chińsko-amerykańskich.

Rozwój społeczny i gospodarczy Chin w XVI w.

Poza terenem Chin właściwych cesarstwu chińskie­mu podporządkowane były jako kraje lenne: Tybet, Korea i Wietnam.

Między Rzymem a Chinami

Podobnie jak ludy nordyckie nieustannie wzbierały poza swe granice i parły ku południowi na rozwijające się cywilizacje Mezopotamii i wybrzeży nadśródziemnomorskich, tak znów plemiona huńskie wysyłały nadmiar swej ludności, jak włóczęgów, najeźdźców i zdobywców, w osiadłe okolice Chin.

Azja - Chiny: Środowisko

Północno-wschodnią część Chin zajmuje Nizina Mandżurska , otoczona górami Wielki Chingan i Mały Chingan . Himalaje obniżają się w kierunku południowo - wschodnim , gdzie znajduje się najcieplejsza część Chin.

Azja - Chiny: Gospodarka

Duża liczba mieszkańców i wielkość Chin sprawiają , że kraj ten należy do najważniejszych - pod względem gospodarczych - państw na świecie .

Chiny - Historia

Chiny stały się jednym z najbiedniejszych państw świata. W latach 1840-1860 Chiny stoczyły z Francją i Wielką Brytanią trzy przegrane wojny, tzw.