Chester

Chester

Czytaj Dalej

CHESTER BEATTY PAPIRUSY

uczonego Alfreda Chester Beatty'ego (-» papirusy biblijne); stanowiły zapewne własność biblioteki starochrześc. Kenyon (The Chester Beatty.

Chester Barnard

Chester I.

NIMITZ CHESTER WILLIAM (1885-1966) - admirał

Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Marynarki Wojennej (1905), w czasie 1 wojny światowej był sze­fem sztabu dowództwa amerykań­skich okrętów podwodnych na Atlantyku. W latach trzydziestych zajmował stanowiska dowódcze w marynarce wojennej Stanów Zjed­noczonych. Od 1939 r. był szefem Biura Nawigacji w...

CHESTER

(hrabstwo Ch., Anglia zach.), Stolica bpstwa -» Lichfield (1075-1102); w końcu XI w. powstało tu opactwo benedyktyńskie Saint-Verburgh, które 1541 zostało siedzibą bpstwa anglik. ;

do zabytków sztuki sakr. należy got. katedra (XIII-XVI w.) z krużgankami oraz normandzko-gotycki kościół St. John (XI-XIII...

CHESTER le STREET, Cuncacestre

(hrabstwo Durham, pn. Anglia), Iro-szkockie opactwo i bpstwo powstałe 883 jako kontynuacja klasztoru i bpstwa Lindisfarne, upadłego po najeździe Duńczyków.

Do Ch. sprowadzono relikwie św. Kut-berta; upadło w następstwie kolejnego najazdu Duńczyków 995 (bpstwo przeniesiono do ->- Durham); obecnie bpstwo...