Chełmno

Chełmno

Czytaj Dalej

Chełmno

Miasto powiatowe na krawędzi Wyso­czyzny Chełmińskiej, na prawym brzegu Wisły na 9 wzgórzach przy szosie nr 1 Łódź - Gdańsk. 22 tys. mieszkańców. Początki grodu sięgają X w. Po zniszcze­niach dokonanych przez Prusów, Krzyżacy przenieśli gród na obecne miejsce i otoczyli murami. W 1233 nadali miastu...

CHEŁMNO i literatura

CHEŁMNO, miasto w woj. toruńskim, nad Wisłą. Osadaw VIII-IX w., pocz. miasta w X w., stolica ziemi chełmińskiej.W okresie 1228-1466 pod panowaniem krzyżackim. Lokacja1233, w XIV-XV w. ośrodek handl., należący do Hanzy. Z XIVw. pochodzą pierwsze wzmianki o szkole miejskiej i 3 szkołachklasztornych. W 1 3...

CHEŁMNO

Miasto nad Wisłą przy ujściu Fryby, w woj. toruńskim; średniowieczny układ urbanistyczny w granicy obwarowań XIII-XVI w.; mury obronne z Bramą Grudziądzką ze szczytem renesansowym, z XVI w.; gotycki kościół farny Wniebowzięcia NMP, 1311-33, przebudowany po 1676; pofranciszkański, z XIV w., z...

CHEŁMNO

Siedziba parafii i dekanatu w diecezji chełmińskiej oraz Akademii Chełmińskiej (1386-1818) i ośrodek wydawniczy (do pocz. XX w.).

I. MIASTO — Gród Ch. istniał już w X w., a prawa miejskie otrzymał 1233. Parafię erygowano prawdopodobnie na pocz. XI w. przy kościele Wniebowzięcia NMP (zburzony w XIII w.);...