Chartres

Chartres

Czytaj Dalej

SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

W XII wieku, okresie rozkwitu wczesnej scholastyki, gdy Paryż kształcił teologów i dialektyków, druga wielka szkoła, szkoła w Chartres, zgromadziła humanistów. Szkoła ta, myśląca filologicznie i retrospektywnie, w filozofii nowych owoców nie wydała; nato­miast znakomicie podniosła ogólną kulturę...

Jak powstawała katedra w Chartres?

Gotycka katedra w Chartres, wzniesiona w ciągu zaledwie 25 lat, pozostaje do dziś wizytówką miasta, zachwyca swymi strzelistymi wieżyczkami, wspaniałymi sklepieniami i kunsztownymi witrażami. Większość wielkich gotyckich katedr bu­dowały cale pokolenia murarzy i archi­tektów i zabierało to nierzadko...

CHARTRES

Bpstwo we Francji w metropolii Bourges (do 1622 w metropolii Sens, nast. do 1967 w paryskiej) oraz słynna szkoła średniowieczna.Miasto, w czasach rzym. nazywane Autricum lub Carnu-tum, było ośrodkiem druidyzmu (druidzi).

Wg legendarnych tradycji początki chrześcijaństwa wiążą się tu z mis...

Szkoła w Chartres

Wiek XII charakteryzuje wielka różnorodność kierunków, prądów i ośrodkówmyśli. Oprócz pierwszych przebłysków arystotelizmu u gorącego propagatoradialektyki i szermierza umiarkowanego realizmu - Abelarda ważny jest ośrodekrywalizujący z Paryżem i reprezentujący zupełnie inny nurt filozoficzny -...

Szkoła w Chartres - Teodoryk z Chartres

Gdy Gilbert z la Porrće objął w 1141 r. katedrę w Paryżu, następcą jego jakokanclerz szkoły w Chartres został brat Bernarda, Teodoryk z Chartres. Pierwszyraz spotykamy się z nim w 1121 r. w Soissons, w czasie pierwszego potępieniaAbelarda, dokąd towarzyszy biskupowi Gotfrydowi z Chartres jako...

BERNARD z CHARTRES, Bernardus Carnotensis

zm. ok. 1124, Filozof. Od 1114 uczył logiki i gramatyki w szkolekatedralnej w -> Chartres (II), gdzie 1119-24 był kanclerzem.

Pisma B. zaginęły, zachował się jedynie traktat De expositionePorphyrii oraz fragmenty innych tekstów w dziełach Jana z Salisbury(PL 199,666 i 938);

B., zw. „najdoskonalszym...

FULBERT z CHARTRES Św. bp.

ur. ok. 960 prawdopodobniew pn. Francji (Pikardia), zm. 10 IV 1028 w Chartr e s , filozof i teolog.

Studiował u G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. —> SylwesterII) w Reims; mianowany 990 kanclerzem kapitułyi kierownikiem szkoły w —» Chartres (I), zapoczątkowałokres rozwoju szkoły katedralnej (—»...

Humanizm wczesnego średniowiecza (Chartres)

SZKOŁA W CHARTRES

rola szkoły w Chartres: podniosła ogólną kulturę naukową średniowiecza, umożliwiła postępy filozofii, sama nowych owoców nie wydała

przedstawiciele:

Fulbert (X n.e.) – początek złotego okresu: środowisko uczonych i specjalistów, krytycyzm (zamiast...

AMALRYK z BÈNE, Almaricus, Amalryk z Chartres, Amaury ks.

ur. w poł. XII w. w Bène k. Chartres, zm. 1206 lub 1207 w Paryżu, Franc, filozof i teolog. Studiował prawdopodobnie w szkole w'— Chartres, a nast. na Sorbonie; po przyjęciu święceń kapł. został prof. Sorbony i wykładał nauki wyzwolone, głównie logikę Arystotelesa, nast. teologię; w filozofii...

Szkoła w Chartres - Bernard z Chartres

Bernard pochodził z Bretanii, w latach 1114-1119 nauczał w Chartres, potemw Paryżu, a umarł między 1124 a 1130 r. Napisał traktat De expositione Porphyrii,poemat dotyczący tego samego tematu (znane nam są tylko fragmenty) i zagubionepismo o pogodzeniu Platona z Arystotelesem. Pism Bernarda nie znamy, jego...

Szkoła w Chartres - Gilbert z la Porree

J e d n ym z najwybitniejszych uczniów Bernarda, a przy tym jego przyjacielemi następcą w kierowaniu szkołą w Chartres był Gilbert z la Porrće (GilbertusPorretanus). Gilbert urodził się w 1076 r. w Poitiers, a w 1117 r. został uczniemBernarda, a także uczniem Anzelma i Radulfa z Laon. Po Bernardzie...

Szkoła w Chartres - Clarenbald z Arras

Uczniem Teodoryka był Clarenbald z Arras. Pozostawał on pod wyraźnym wpływemdoktryn z Librum hunc, a Teodoryk nazywa go swoim doktorem (doctormeus). Widać też, że wówczas Chartres przedstawiało w p e ł n ym słowa znaczeniu szkołę, o mistrzach z Chartres mówi Clarenbald „nasi doktorzy" (nostri...

Szkoła w Chartres - Bernard Silvestris

Za sprawą Teodoryka przesiąknięty do głębi d u c h em starożytności klasyczneji mitologii pogańskiej jest Bernard Silvestris. Około 1156 r. był kanclerzem szkoły w Chartres. Swój oryginalny i alegoryczny poemat o świecie De mundiuniversitate dedykował Teodorykowi z Chartres. Utwór ten składa się z...

Szkoła w Chartres - Wilhelm z Conches

Uczniem Bernarda z Chartres, a nie Teodoryka był Wilhelm z Conches(Guillelmus de Conches - ok. 1080-1154). W 1122 r. uczył w Paryżu; późniejna dworze księcia Normandii Gotfryda był nauczycielem Henryka II Plantageneta.

Najwcześniejszym pismem Wilhelma był Komentarz do Pryscjana, po nimpowstały pierwsza...

FULCHER, Foucher z Chartres

ur. ok. 1059 w Chartres,zm. ok. 1127 w Palestynie, historiograf.

W 1095 uczestniczył w synodzie w —» Clermont; biorącnast. udział w I wyprawie krzyżowej, został 1097 k a p e l a n emi stałym towarzyszem wypraw —» Baidwina I (później także— Baidwina II). F. jest autorem Historia hierosolymitana(wydał J...

CHARTRES

(wym. szartr) Miasto nad rzeką Eure (dopływem Sekwany), 96 km na płd.-zach. od Paryża, starożytne Autricum a. Carnotum, w okresie gallo-rzymskim prawdop. miejsce wielkich zgromadzeń druidów. Katedra Notre Dame może najsławniejszy z gotyckich kościołów Francji, o wielkim wpływie na dalszy rozwój...

Szkoła w Chartres - Uczniowie Gilberta

Wspominaliśmy już o szkole założonej przez Gilberta. Tu trzeba zwrócić uwagęna dwa rodzaje wpływów Gilberta, na bezpośrednich uczniów oraz wpływ za pośrednictwem dzieł. Jest niewątpliwym faktem, że istniała osobna, i to licznaszkoła. Jej przedstawicieli określano jako Porrectani.

Spośród...