Charles

Czytaj Dalej

DU BOS CHARLES

Mouton, Charles D. Charles D. Dédéyan, Le cosmopolitisme littéraire de Charles D. Poulet, Charles D. Bars, Jacques Maritain et Charles D.

FOUCAULD CHARLES de

- Abbé Huvelin, correspondanceinédite, Tou 1957; Oeuvres spirituelles de Charles de Jésus,Père de F. Vie de Charles de F. Charles de F. Charles de F. Charles de F. Charles de F.

HARTSHORNE CHARLES

A Study in Charles It. Viney, Charles Ft. Neoclassical Theology, Tulane Studies in Philosophy 34(1986); Charles Ft. Albany 1989; Charles tt.

DARWIN CHARLES

Rostand, Charles D„ P 1947; J. Wichler, Charles D. Berr, Charles D. Gunter, Charles D. Ruse, Charles D. Pancaldi, Charles D.

DICKENS CHARLES

Chesterton, Appreciations and Criticism of the Works of Charles D. Dyboski, Charles D. Wilson, The World of Charles D„ Lo 1970; I. Hardwick, The Charles D.

GAULLE CHARLES de

Aron, Charles de CP 1964; J. Lacouture, Charles de G. Charles de G. Henseke, Charles de G. Chaban- Delmas, Charles de G.

Charles Dickens (1812 - 1870)

Charles went to school and his teachers thought he was very clever. Only Charles did not go to prison. Charles hated it and never forgot the experience.

DODD CHARLES HAROLD

Studies in Honour of Charles Harold D. D Davies, In memoriam Charles Harold D„ 1884-1973, NTS 20(1973-74) s. Szlaga, Zmarl Charles Harold D. Strecker, Charles Harold D.

FINNEY CHARLES GRANDISON

Charles Grandison F. Introduction, w: Charles Grandison F. McClelland, Church and Ministry in the Life and Thought of Charles Grandison F. Johnson, Charles Grandison F.

GUÉRIN CHARLES

Oeuvresde Charles G. Viollis, Charles G. De Bersaucourt, Charles G. Hanson, Le poète Charles G.

Charles Babbage

"Charles Babbage był dokładnym i wnikliwym obserwatorem, był twórczy i pomysłowy w naukowym zarządzaniu" - tak charakteryzował go znany amerykański historyk myśli organizatorskiej C.

Charles Horton Cooley

Charles H. Jego ojciec był wybitnym teoretykiem i historykiem pra-wa konstytucyjnego, bardzo znanym profesorem University of Michigan a Ann Arbor; dlate-go młody Charles przez wiele lat pozostawał w cieniu swojego ojca.

Charles Bedaux

Charles Bedaux (1886-1944) urodził się w Paryżu. Charles Bedaux wierzył, że jego metody będą pomocne całemu światu.

BONNET CHARLES

Savioz wydał Mémoiresautobiographiques de Charles B. Savioz, La philosophie de Charles B.

BRENT CHARLES HENRY

Bianchi, The Ecumenical Thought of Bishop Charles Henry B„ ChH 33 (1964) 448-461; E. Niewieczerzal, Charles B.

GORE CHARLES

Gore, Charles G. Life of Charles G.

GOUNOD CHARLES

Bovet, Charles G. Wagener, Die Messen Charles G.

STEVENS HENRY CHARLES

STEVENS HENRY CHARLES, ur.

Charles de Freminville

Charles de Freminville (1856-1936) był francuskim inżynierem, jednym z najwybitniejszych pionierów nauki organizacji i teoretykiem zarządzania we Francji.

BLOUNT CHARLES

Bonanate, Charles B.