Regulamin Bankowy – charakter prawny

Regulamin nie ma charakteru normatywnego.

KONSTRUKCYJNY CHARAKTER SPOSTZRZEGANIA WG. NEISSERA

Neisser uważa, że spostrzeganie ma charakter cykliczny i jest czynnością ciągłą, której trudno wyróżnić początek czy koniec.

CHARAKTER

CHARAKTER, postać lit.

Z czego wynika współzależny charakter popytu na czynniki wytwórcze?

Współzależny charakter popytu uwarunkowany jest krańcową stopą technicznej substytucji czynnik.

UTOPIA, utwór lit. o charakterze fantast.-dydakt.

o charakterze fantast. Charakterystyczna dla u.

Na czym polega interdyscyplinarny charakter przedmiotu Wiedza o społeczeństwie?

Interdyscyplinarny charakter przedmiotu WOS polega na tym, że obejmuje on szereg dziedzin począwszy od historii przez ekonomię, politykę, socjologię do nauki o kulturze psychologię.

Wyjaśnij pojęcia: norma i sankcja; co nadaje szczególny charakter normie państwowej

Szczególny charakter państwowej normy prawnej polega na tym, iż jej przestrzeganie gwarantuje przymus państwa.

Subkultura hip hopowa- zjawisko o charakterze patologicznym, czy alternatywa dla samorozwoju?

Styczność z subkulturami, bądź też aktywne uczestnictwo w strukturach danej subkultury mają młodzi ludzie, których przedział wiekowy nie jest jednoznacznie określony, gdyż nawet dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają nieograniczony dostęp do mediów lansujących ów specyficzny styl bycia charakterystyczny dla subkultur poprzez czasopisma typu ?

Ludzka Natura według Fromma: ma podstawie "Niech się stanie człowiek" (rozdział 3: "Ludzka natura a charakter").

Ludzka Natura według Fromma: ma podstawie "Niech się stanie człowiek" (rozdział 3: "Ludzka natura a charakter").

Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego

RÓŻNICE INDYWIDUALNE MIĘDZY UCZNIAMI A ZBIOROWY CHARAKTER NAUCZANIA SZKOLNEGO Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich osób w okreslonym wieku życia, choć różnią się one znacznie między sobą, a nauczanie odbywa sie w dużych grupach .

Charakter bólu

Charakter bólu zależy od narządu, na który bodziec zadziałał.    Rwący - ból krótkotrwały, gwałtowny, ostry i bardzo silny, charakterystyczny dla neuralgii.

Definicje, zakres i charakter technologii żywności

Nauki te mają charakter poznawczy.

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - ANTROPOMORFICZNY CHARAKTER MITÓW

Przedstawianie w mitach sił i zjawisk przyrody pod postacią ludzką. Bogów wyobrażano sobie na podobieństwo ludzi.

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - ANTROPOMORFICZNY CHARAKTER MITÓW

Przedstawianie w mitach sił i zjawisk przyrody pod postacią ludzką. Bogów wyobrażano sobie na podobieństwo ludzi.

PROGRAMOWY CHARAKTER BALLADY „ROMANTYCZNOŚĆ”

Występuje tam Karusia, starzec i gawiedź gminna, narrator. Dziewczyna Karusia widzi swojego zmarłego kochanka. Nikt inny go nie widzi. Starzec mówi, że ona majaczy. Lud jednak wierzy jej. Narrator też wierzy Karusi. Zwraca się ona do Jasieńka. Reaguje bardzo emocjonalnie. Zachowuje się jak osoba...

„PAN TADEUSZ” - ROMANTYCZNY CHARAKTER UTWORU

−  celowe mieszanie gatunków i rodzajów literackich

−  świadome łączenie różnych nastrojów: lirycznego, tragicznego, komicznego

−  ludowość

−  cudowność, niesamowitość, baśniowość (objawia się w opisach)

a) personifikacje

−  obecność typowego bohatera...

Oswiecenie - dydaktyczny charakter epoki

Oswiecenie – przesiaknieta utylitaryzmem i zaangazowaniem ludzi w nauczanie nizszych warstw spolecznych epoka rózni sie wyraznie od niedawno panujacego baroku. Do glosu zaczyna dochodzic rozum i poznawanie swiata . Panuje przekonanie , ze wszystko mozna wyjasnic w logiczny sposób . Teorie racjonalistów i...

Czy literatura renesansu miala charakter odtwórczy ?

Fraszki tak charakterystyczne dla polskiego odrodzenia funkcjonowaly juz w starozytnosci pod postacia epigramatów. Motyw epikurejskiego "Carpe diem" byl tak charakterystyczny chocby w twórczosci poetów: Kochanowskiego i Reja.