CHAOS

chaos; nm. Chaos Przeciwieństwo —> kosmosu (1); w sta­rożytnych kosmogoniach — pratworzywo kosmosu, pomieszanie elementów kosmi­cznych, z którego się wyłoniły poszcze­gólne żywioły, tworząc uporządkowany świat.

Święty obszar i sakralizacja świata - Chaos i kosmos

Uprawiając pustkowie, powtarzali po prostu dzieło bogów, którzy upo-rządkowali chaos, dając mu strukturę, kształt i prawa.

CHAOS

chaos rozwart a paszczęka, nieskończona, niezmierzona przestrzeń), Termin określający pierwotną postać świata w okresie przed stworzeniem lub uporządkowaniem go przez Istotę Najwyższą; zapożyczony z filozofii gr. Chaosvorstellung in der Schöpfungsgeschichte, w: Mélanges bibliques en l'honneur de André Robert, P 1957, 2737; M.

Chaos

chaos istniał w postaci praoceanu Nun przed stworzeniem świata i od tej pory obejmuje go jako stałe źródło siły i odnowy.

CHAOS

Mit. gr. zionąca, rozwarta otchłań, pustka; bezkształtna, nie uporządkowana pramateria, z której powstał świat uporządkowany (kosmos); otchłań wypełniona twórczymi siłami i pierwiastkami boskimi, z której wg Hezjoda wyłoniła się Noc (Nyks) i Ciemność (Erebos), a wg innych - dwa pierwsze bóstwa...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - CHAOS NA ZIEMIACH ZACHODNICH CESARSTWA

 

Dynastia teodozjańska zawdzięczała swoje utrzymanie się przy władzy, a Cesarstwo zachowanie pozorów zwierzchnictwa nad Zachodem — Aecjuszowi.

Z dowódcy armii prowincjonalnej wyrósł on na właściwego regenta, opanowującego dzięki swftn zdolnościom ciężką sytuację państwa. Toteż jego zamordowanie...