Podboje następców Czyngis - chana. Mongołowie a Europa

Być może Batu- chan na wieść o śmierci wielkiego chana Ugedeja chciał zorganizować na Wschodzie możliwie największą armię w obawie o walki wewnętrzne o tron w Karakorum.

Mongołowie - PAŃSTWO CZYNGIS - CHANA

Być może Czyngis - chan dążył do zjednoczenia pod swoim władztwem wszystkich ludów mongolskich i tureckich i dlatego po podbiciu Chorezmu udał się ku stepom Europy Wschodniej.

CZYNGIS-CHANA PODBOJE 1190-1927

Po parunastu latach okrutnej, lecz skutecznej walki z Ta­tarami i innymi plemionami w 1206 Czyn-gis-chan został chaganem (chanem chanów), najwyższym władcą Mongołów; podbił Azję Środkową oraz północną część Chin (patrz mongolskie podboje 1206-1405).

Mongołowie - PODBOJE NASTĘPCÓW CZYNGIS - CHANA

Czyngis- chan zmarł w 1227r. Nad wszystkimi jego częściami ustanowiono wielkiego chan, którym został Ugedej. Na Zachodzie ekspansję podjął Batu - chan.

CZYNGIS-CHANA WOJNA Z PAŃSTWEM SI SIA PIERWSZA 1206-1209.

Przygotowując się do pierwszej MONGOLSKO-PERSKIEJ WOJNY Czyn gis-chan zażądał dostarczenia mu żołnierzy; podległy władca tangucki odpowiedział, że jeżeli Czyngis-chan ma za mało żołnierzy, to nie ma prawa do zwierzchnictwa nad nim.

MAHABATA-CHANA BUNT 1626-1627

Mahabat-chan po­śpieszył do Churrama przebywającego w re­gionie Dekan, gdzie nakłoniono go, by ukorzył się przed cesarzem. W tym czasie jednak cesarz zmarł i Mahabat-chan uniknął kary.

Państwo i podboje Czingis chana

  -  skupienie wokół siebie plemion mongolskich, przyjęcie tytułu chana -  rywalizacja z chanem Dżamuchą -  1202 r.

CZYNGIS-CHANA WOJNA Z PAŃSTWEM DY­NASTII KIN 1211-1215.

W 1214 Czyngis-chan zaczął oblegać Pekin, a w 1215 Pekin został zdo­byty (patrz czyngis-chana zdobycie pekinu 1215).

ZŁOTEJ ORDY l IL-CHANÓW WOJNA DOMO­WA 1261-1262

Wrogość między chanatami trwała aż do końca dynastii Il-chanów w 1335; TIMURA NAJAZD NA RUŚ była kontynuacją starej rywalizacji kipczacko-perskiej.

Początki Bułgarii do rządów chana Kruma

– nowa dynastia chanów założona przez Kruma -  oparcie na możnych – boliarach -  809 r.

CZYNGIS-CHANA ZDOBYCIE PEKINU 1215

W początkach swej historii Pekin znany był pod różnymi nazwami; Chińczycy na­zywali miasto Yanking i Yanzhu; Kubilaj--chan (1216-1294), władca mongolski, na­zywał je Tai-Du, Turcy - Chanbałyk, stąd Marco Polo (1254P-1324?

BATU - CHAN

Twierdzi się niekiedy, że odwołanie go w 1242 do Karakorum, dla wzięcia udziału w obiorze nowego wielkiego chana, ocaliło Europę od jarzma mongolskiego.

Chan

, mała budowla na planie kwadratu,kryta kopułą, przeznaczona na mauzoleum(gur-chan) lub meczet nagrobny (ejrat-chan).

AGA - CHAN, Aga - Khan, Aka - Chan

Tytuł przywódców muzułm. sekty —> izmailitów. Tytuł ten po raz pierwszy otrzymał 1834 Abu'1-Hasan Ali Szach (A.Ch. I), uważany za 48 -> imama; po nieudanym zamachu na Wielkiego Wezyra 1838 przeniósł się on z Kermanu do Bombaju, gdzie zmarł 1881; następcą został jego syn Ali Szach (A.Ch. II), a po nim...

Mongołowie - MONGOŁOWIE PRZED CZYNGIS - CHANEM

W Starożytności i Średniowieczu na terenach Azji Środkowo - Wschodniej toczyła się rywalizacja pomiędzy koczowniczymi ludami tureckimi i mongolskimi o pastwiska i hege - monię . Jednocześnie były to czasy nieustannych najazdów plemion koczowniczych na tereny zamieszkane przez cywilizowaną ludność...

CZYNGIS - CHAN

Właśc. Temudżyn, ok. 1155-1227; twórca imperium mongolskiego, które się rozciągało od Oceanu Spokojnego do płn. wybrzeży M. Czarnego, utalentowany wódz, organizator i administrator. Zjednoczył wszystkie plemiona mong. w scentralizowane państwo ze stolicą w Karakorum. Ludnością podbitą rządził przez...

Temudżyn - Czyngis - Chan i jego podboje

 

Rozgromiwszy Alanów Mongołowie uderzyli na Połowców, którzy sprzymierzyli się z dawnymi wrogami- książętami ruskimi, z ówczesnym władcą Halicza, Mścisławem Udałym na czele. W 1223 r. w bitwie nad rzeką Kałką (wpadającą do Morza Azowskiego), rekonesans Mongołów rozbił Rusinów i...

Karawansaraj, chan, rabat

W krajach muzułm.,szczególnie w Persji, zajazd, gospoda lub hotel znajdującysię na gł. szlakach handl., pielgrzymkowychlub w miastach; był to budynek zbudowany przeważniena planie czworoboku wokół obszernego podwórza,zawierał pomieszczenia dla podróżnych i zwierzątoraz sklepy z towarami; w Polsce w XVI i...