Polemika z legendą historyczną - Kordian i cham

Kordian i cham powstał dzięki przypadkowi — pisał Kruczkowski w wywiadzie dla „Tygodnika Ilustrowanego”. Kordian i cham stanowi odmianę bogato rozwiniętej na* gruncie polskim powieści historycznej.

CHAM

, 10, 6, Cham jest także ojcem Chusa (Etiopii), Mesraima (Egiptu) i Futa (Babilonu), tj. z grubsza biorąc, ludów chamickich.

CHAM

CHAM, powieść E.

KORDIAN I CHAM, powieść L. Kruczkowskiego

KORDIAN I CHAM, powieść L.