Cezary Baryka

Czytaj Dalej

Cezary Baryka - „młody gniewny”, nowy typ bohatera w twórczości Stefana Żeromskiego

Spadkobiercą tamtych „młodych gniewnych” stał się w „Przedwiośniu” Cezary Baryka. Cezary Baryka ma wiele cech wspólnych z bohaterami wcześniejszych utworów Stefana Żeromskiego (Stanisławą Bozowską z „Siłaczki”, Szymonem Winrychem z „Rozdziobią nas kruki, wrony.

Kordian, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz - czy dokonali właściwego wyboru w życiu.

To właśnie w tej sławnej, ostatniej scenie powieści, w czasie pochodu na Belweder Cezary Baryka dokonuje wyboru: opowiada się za rewolucją, co wcale nie oznacza przyjęcia wartości komunistycznych, ale świadczy o rozpaczy i buncie, któremu musiał dać wyraz.

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

Bohater utworu – Cezary Baryka wybiera jednak rewolucję jako konieczne zło. Cezary dobrze rozważył to, zanim dokonał wybory.

Cezary Baryka - bohater który traci złudzenia.

  Odwołanie też jakby do historii Eugeniusza z "Ojca Goriot" Balzaca (bohater traci złudzenia co do osądu ludzi z wyższej sfery, ich moralności i dobrej woli, stwierdza że trzeba naruszać zasady moralne, aby się do tych sfer dostać); Tu chodzi głównie o opowieści ojca Cezarego o Polsce, piękniej, wyidealizowanej oraz o utopijnej wizji szklanych domów, mających stabilizować gospodarkę (której praktycznie nie było) i ...

C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe

  Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa; Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i przedsiębiorczego oraz spokojnej, cichej kobiety tęskniącej za krajem i nie mającej na niego wielkiego wpływu; wychowuje się w Rosji, obraca się w ...

BARYKA PIOTR

BARYKA PIOTR, żył w poł.

CEZARY FRANCISZEK

CEZARY FRANCISZEK (st.

CHLEBOWSKI CEZARY

CHLEBOWSKI CEZARY, ur.

JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband

JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband, ur.

KULCZYCKI WŁADYSŁAW, pseud. Cezary Polewka

Cezary Polewka, Dobrogost, ur.

CEZARY z ARLES Św. abp.

ur. 470 lub 471 w Chalon--sur-Saône (Francja), zm. 27 VIII 542 w Arles, Kaznodzieja, pisarz, organizator życia kośc; święto 27 VIII.

Wyrzekłszy się majątku, wstąpił ok. 490 do klasztoru w Le-rynie, gdzie pełniąc funkcję szafarza, równocześnie studiował pisma Augustyna i Fausta z Riez; w wyniku...

CEZARY z CAVAILLON, César de Bus bł.

ur. 3 II 1544 w Cavaillon (Prowansja), zm. 15 IV 1607 w Awinionie, Zał. księży nauki chrzęść, (-> doktrynarze 3), inicjator katechezy rodzinnej.

Zgodnie z tradycją rodzinną wstąpił 1562 do wojska, przerwawszy studia, a 1573 po śmierci ojca wrócił do Cavaillon; od 1575 dzięki wewn. przemianie pracował...

CEZARY z HEISTERBACH SOCist

ur. ok. 1180 w Kolonii, zm. 1240 w Heisterbach, Łac. pisarz niemiecki. Uczył się w szkołach w Kolonii; 1198 lub 1199 wstąpił do zakonu w Heisterbach, gdzie był mistrzem nowicjatu, a nast. przełożonym domu.

Działalność pisarska C. obejmuje: pisma teol., przede wszystkim bliskie formą traktatom i...

CEZARY z NAZJANZU Św.

ur. ok. 330 w Arianzie (k. Nazjanzu w Kapadocji), zm. 369 tamże, Brat Grzegorza z Na-zjanzu, lekarz, pustelnik.

Studiował w Aleksandrii geometrię, astronomię, retorykę, filozofię i medycynę; po powrocie do Nazjanzu był lekarzem; tam też, a od 361 na dworze ces. Juliana Apostaty, zdobył sobie powsz...

CEZARY ze SPIRY bł.

W czasie prześladowania opozycjonistów przez Eliasza z Kortony (->- cezaryni) został uwięziony w karcerze klasztornym, gdzie zmarł; w Martyrologium franciszkańskim wspomnienie jego wyznaczono na 1 IV.

CEZARY z TERRACINY Św.

Żył w II w., diakon i męczennik pochodzenia afryk., utopiony w morzu za ces. Trajana.

Pod wezwaniem C. wzniesiono kościół na jego grobie w Terra-cinie (VI w.) oraz w Rzymie na Palatynie; relikwie C. znajdują się w Kolonii, Rzymie i Monreale. W ikonografii występuje C. jako młody diakon z krótką brodą i...

Święty Cezary z Nazjanzu

Cezary z Nazjanzu, pustelnik (330 - 369). Cezary przyjął chrzest mając 38 lat.