KULT CESARZY

Cesarz zostawał bogiem dopiero po śmierci, dzięki apoteozie, która przynosiła mu tytuł divusi oficjalnie zaliczała zmarłego władcę do panteonu. Cesarz jest wysłannikiem najwyższego boga. Cesarz jest, jak Chrystus, bogiem wcielonym.

Cesarz Karol V

Mówi Prescott 39: „W codziennej prawie korespondencji między Quixada lub Gaztelu a sekretariatem stanu w Valladolid, nie ma chyba ani jednego listu, w którym by się nie mówiło o tym, co cesarz je lub jak się czuje.

Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

W razie niezgody spór miał rozstrzygać cesarz, po zasięgnięciu opinii biskupów prowincji i metropolity.

Recenzja "Cesarz" Ryszard Kapuściński

Mimo, że wypowiadają się o władcy z szacunkiem, to na podstawie ich wypowiedzi można wysnuć wniosek, że cesarz zdecydowanie nie był człowiekiem kryształowym. Cesarz wspiera obydwie strony, popiera rewolucjonistów, a jednocześnie uspokaja ludzi z pałacu.

Rzym i cesarz Francuzów

Sukcesy militarne, zajęcie Wiednia, zmuszenie Franciszka II do zrzeczenia się tytułu cesarza rzymskiegoi pozostania tylko przy tytule cesarza Austrii, pchnęły Napoleona do zajęcia niektórych prowincji PaństwaKościelnego.

Papieże i cesarze

Po kilku latach powrócił jednakkonflikt, gdy cesarz postanowił nowym soborem uzupełnić uchwały dwóch poprzednich w dziedzinie przepisów prawnych i zwołał biskupów do Konstantynopola na zjazd, który Kościół katolicki nazywasynodem, a nie soborem.

Lojalność wobec cesarzy

Polityka religijna cesarza Leona III (717-741) i jego syna, Konstantyna V (741-775), uwidoczniona wyraźniew walce z czcią obrazów, a nie do przyjęcia przez papieży, stała się, obok ucisku finansowego isłabości władzy cesarskiej w Italii, głównym czynnikiem podjęcia przez papiestwo własnego programudziałania nie tylko w kościelnych, ale i politycznych sprawach.

Królowie i cesarze

Nowy cesarz wydał (1213) dla Kościoła przywilej zwany Złotą Bullą, w której zobowiązał się zachować Państwo Kościelne w należnychmu granicach, zrzec się regaliów, zapewnić wolny wybór biskupów i opatów, nie przeszkadzać w apelacjachdo Rzymu, pomagać w walce z herezjami, nie łączyć Sycylii z cesarstwem.

Poczet cesarzy rzymskich - Kommodus (Lucius Aelius Aurelius Commodus)

Zmienił nazwy miesięcy, oraz nazwę stolicy, obniżył ceny żywności co spowodowało jej brak i ponowną drożyznę, cesarz walczył ze zwierzętami na arenie, brał udział w wyścigach.

CESARZ

Cesarz końca czasów śrdw. Nowe szaty cesarza bajka H. Andersena o dwóch oszustach, rzekomych tkaczach, którzy zaproponowali cesarzowi szaty niewidzialne dla głupich a.

Mnisi i bigamia cesarza

Możliwe, że młoda cesarzowa intrygowała przeciw Irenie,została wszakże oskarżona o próbę jej otrucia, cesarz więc zamknął ją w klasztorze, gdzie złożyła profesjęzakonną, a poślubił Teodotę, damę dworu swej matki.

FRANCISZEK I (12 II 1768 - 2 III 1835), ostatni cesarz rzymsko-niem., pierwszy cesarz Austrii

W 1804 przyjął tytuł cesarza Austrii, co było reakcją na koronację Napoleona. Po rozpadzie Rzeszy Niemieckiej 6 VIII 1806 złożył koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i od tej pory był już tylko cesarzem Austrii jako Franciszek I.

TESTAMENT NAPOLEONA, dokument zawierający ostatnią wolę cesarza Francuzów

Najcenniejsze przedmioty przeznaczył cesarz dla swego syna, króla Rzymu - teraz arcyks. Swój majątek osobisty, oceniany na 200 min franków, przeznaczył cesarz w połowie do podziału między żoł.

HIROHITO (1901-1989) - cesarz Japonii

, po zrzuceniu bomby atomowej na *Hiroszimę, cesarz wykorzystał swój autorytet, aby, wbrew stanowisku ministra wojny i najwyższych dowódców, doprowadzić do zakończenia wojny.

Poczet cesarzy rzymskich - Pertynaks (Publius Helvius Pertinax)

W koszarach wybuchł bunt, pretorianie ruszyli na pałac, Cesarz bez straży przybocznej wyszedł im naprzeciw jednak pretorianie zabili go niemalże bezbronnego.

Poczet cesarzy rzymskich - Dydiusz Julian (marcus Didius Severus Iulianus)

W ciągu miesiąca Imperium miało czterech cesarzy. W Antiochii cesarzem został obwołany Niger, w Kornuntum nad Dunajem Lucjusz Septymiusz Sewer, w Brytanii Decimus Klodiusz Albin.

Cesarz Karol V

W Bolonii doszło do ich osobistego spotkania i długich rozmów, w których cesarz ponowił naleganie nasobór, lecz papież odmówił, argumentując koniecznością zaprowadzenia wpierw pokoju między chrześcijańskimiwładcami i usunięcia niebezpieczeństwa schizmy we Francji.

Poczet cesarzy rzymskich - Trajan (Marcus Ulpius Traianus)

jako Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus - został zaliczony w poczet bogów - Dewiza rządów " Chcę być takim cesarzem dla obywateli jakiego chciałbym mieć cesarza będąc obywatelem.

Poczet cesarzy rzymskich - Hadrian (Publius Aelius Hadrianus)

Do stolicy cesarz przybył dopiero w 118 r. W ostatnich latach swego życia cesarz chorował, zmarł w Bajach nad zatokę Neapolitańską 10 lipca 138 r.

Poczet cesarzy rzymskich - Septymiusz Sewer (Lucius Septymius Severus)

Musiał wyruszyć przeciw Nigerowi, Decimus Klodiusz w Brytanii zrezygnował z tytułu, pozostało dwóch cesarzy Niger i Septymiusz. W 197 roku Cesarz wyruszył ponownie przeciw Partom, którzy podczas wojny domowej zaatakowali posiadłości rzymskie.