Cesarstwo

Czytaj Dalej

Spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego

Frankowie w małym stopniu dążyli do kontynuacji Cesarstwa zachodniorzymskiego, lecz mimo to bez wahania możemy je określić mianem spadkobiercy Cesarstwa.

Historia cesarstwa rzymskiego i jego ustroju

Ostatecznie, Teodozjusz Wielki dokonał po-działu cesarstwa między dwóch swoich synów, na cesarstwo zachodniorzymskie, ze stolicą w Rzymie i cesarstwo wschodniorzymskie, ze stolicą w Konstantynopolu.

PÓŹNE CESARSTWO RZYMSKIE. OD DIOKLECJANA DO UPADKU CESARSTWA ZACHODNIEGO (284-476)

Zwycięstwo chrześcijaństwa Niezwykle ważna dla obrazu kultury cesarstwa jest zmiana stosunku państwa rzymskiego do kościoła chrześcijańskiego.

CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II (OD TYBERIUSZA DO KOMMODUSA) - Rzym i Prowincje

Nie można więc w nowożytnym znaczeniu tego wyrazu mówić o ośrodkach przemysłowych w owym czasie, chociaż, jak wspomnieliśmy, złoty wiek cesarstwa zaznacza się wzrostem wymiany handlowej między poszczególnymi prowincjami.

Czwarta krucjata (1202 - 1205). Cesarstwo Łacińskie

Spadkobiercy Cesarstwa Bizantyjskiego: Cesarstwo Łacińskie Despotat Epiru: W ręku Angelosów pozostał despotat Epiru Cesarstwo Trapezuntu: Aleksy Komnenos, wnuk Andronika I, w 1204 r.

Barbarzyńcy rozrywają jedność cesarstwa

Wandalowie, wypierani przez Gotów, zwrócili się z prośbą o dopuszczenie ich na ziemię cesarstwa. 379 do 395 panował Teodozjusz Wielki i za jego rządów cesarstwo było jeszcze formalnie nienaruszone.

Upadek Cesarstwa rzymskiego

Na ten stan rzeczy złożyły się prawdopodobnie masowe epidemie, które dziesiątkowały ludność, później zaś wpływ na to miały nieustające wojny i najazdy Persów i Germanów w głąb cesarstwa.

Hunowie i koniec cesarstwa zachodniego

Zabrakło woli utrzymania cesarstwa rzymskiego i oto przyszedł na nie kres. Lecz chociaż  łacińska część cesarstwa rzymskiego umarła w V w.

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

Porządek przywrócony został przez ostatniego władcę zjednoczonego cesarstwa, Teodozjusza Wielkiego (379-395), jednak po jego śmierci kolejne plemiona barbarzyńskie zaczęły napływać do imperium, wśród nich - Wizygoci, Wandalowie, Alemanowie, Burgundowie, Hunowie i Ostrogoci.

Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

Bezpośrednim powodem upadku cesarstwa zachodniego było obalenie nieletniego cesarza Romulusa Augustulusa. Datę tę uznajemy za kres cesarstwa zachodniorzymskiego, a wraz z nim całej epoki historycznej - starożytności.

CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II (OD TYBERIUSZA DO KOMMODUSA)

Cesarskie szkoły gladiatorów zorganizowane na sposób wojskowy, w których zaprawiano niewolników do walki, były nie tylko w Rzymie, lecz także w Kapui, Praeneste, Pompei i zapewne w wielu innych miejscowościach cesarstwa.

Papiestwo i cesarstwo

Przywilej ten miał dla cesarstwa duże znaczenie, ponieważ w rękach biskupów skupiała się istotna część władzy oraz majątek (lenno), który w przeciwieństwie do świeckich lenników - nie przechodził prawem dziedziczenia na ich potomków, Jednak w 1075 roku papież Grzegorz VII potępił inwestyturę i wezwał cesarza Henryka IV do Rzymu w celu śledztwa dotyczącego spraw majątkowych cesarstwa.

Cesarstwo i papiestwo w okresie średniowiecza

W rzeczywistości Henryk upokorzył się jedynie po to, by podzielić swoich wrogów, a walka o wpływy pomiędzy cesarstwem i papiestwem trwała długo po jego i Grzegorza śmierci. Długi i wyczerpujący konflikt wydobył na światło dzienne słabe punkty cesarstwa.

Obrona Cesarstwa Rzymskiego przed Arabami

Sojusz cesarstwa z Berberami na krótko powstrzymał ich postępy. Granica cesarstwa i kalifatu ustaliła się na górach Taurus.

CESARSTWO

STAROŻYTNE CESARSTWO RZYMSKIE -> Rzymskie cesarstwo. CESARSTWO BIZANTYJSKIE - Bizancjum, -> Cesarstwo łacińskie. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (1273-1806) — Dalsze stulecia c.

CESARSTWO ŁACIŃSKIE

wielkich Komnenów; Teodor I Laskarys utworzył zaś cesarstwo ze stolicą w Nicei, jako kontynuację cesarstwa bizantyjskiego. Przy regulowaniu stosunków kośc pozostawiono na stolicach tych bpów, którzy złożyli przysięgę wierności papieżowi; wielu z nich uszło do cesarstwa nic.

Państwo rzymskie po upadku Cesarstwa Zachodniego

Obok tych urzędów, wykształconych jeszcze w czasach istnienia Cesarstwa jako całości, powstają nowe. na teren Cesarstwa sztuki hodowli jedwabników i przeróbki surowca).

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - GRANICE

W Afryce w posiadaniu Cesarstwa pozostawał Egipt po pierwszą kataraktę Nilu, a dalej ku zachodowi pas wybrzeża śródziemnomorskiego, ograniczonego na południu przez umocnienia limesu (rozbudowanych w głąb fortyfikacji granicznych) i nie zamieszkaną pustynię.

WALKA PAPIESTWA Z CESARSTWEM O INWESTYTURĘ

Jego śmierć nie zakończyła walki z cesarstwem. W więzieniu, pod przymusem, papież uznał zależność od cesarstwa. W ten sposób Kościół, duchowieństwo uniezależniło się od cesarstwa.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - CESARSTWO NA WSCHODZIE W V WIEKU

Zręczności jednak dyplomacji konstantynopolitańskiej, która potrafiła skierować ekspansję barbarzyńców ku Zachodowi, zawdzięczało Cesarstwo na Wschodzie swoje ocalenie.