Ceremonia

Czytaj Dalej

Ceremonie i uroczystości

Rdzeniem każdej uroczystości jest zwykle rytualna ceremonia, która jest silnie sforma­lizowaną formą obchodzenia świąt.

Ceremonia zaślubin

We wszystkich społeczeństwach początek mał­żeństwa zaznaczony jest ceremonią zaślubin. Uroczystość, obchodzona zazwyczaj w wystawny sposób, jest okazją do zaprezentowania zamożno­ści. Ślubowi często towarzyszy rytuał wręczenia posagu. Oczywiście im bogatsi rodzice państwa młodych, tym...

Ceremonia

Jakakolwiek czynność religijna sprawowana w kościele, którą, jeżeli jest to nabożeństwo liturgiczne, zwykle prowadzi wyświęcony duchowny, a jeżeli jest to czynność paraliturgiczna, jak odmawianie różańca, często osoba świecka. Grecy mówią o akoluthia (“nabożeństwo kościelne”), które to...