KATO(N) STARSZY CENZOR

Jako cenzor w czasach upadku obyczajów wprowadził podatek od zbytku, usunął z senatu i listy ekwitów ludzi skompromitowanych niewłaściwym trybem życia, zwalczał wpływy kultury greckiej, dążąc do moralnej, ekonomicznej i socjalnej rekonstrukcji w myśl starorzymskich ideałów, które sam jako człowiek skromnie żyjący i surowy względem siebie i innych kultywował.

CENZOR

(łac. censor rzeczoznawca, sędzia, krytyk), W prawie rzym. — urzędnik czuwający nad obyczajami obywateli i określający kary za przestępstwa; w prawie kośc. — sprawujący kontrolę pism i druków pod kątem ich zgodności z zasadami wiary i moralności chrzęść. ( -> cenzura kościelna).

Urząd c. pierwszy...