Celestyn

Czytaj Dalej

CELESTYN V, Piotr z Morrone Św.

z dawnego kościołaCelestynów w Paryżu. 1530 w klasztorze celestynów w Marcoussis(k. w klasztorze celestynóww Awinionie (C.

CELESTYNI

Celestyn V). Celestyn V uwolniłich od posłuszeństwa względem władz zak.

Celestyn Freinet

Celestyn Freinet Celestyn Freinet urodził się 15 października 1896 roku we francuskiej wiosce Gars, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Jako inwalida wojenny, 20-letni Celestyn dostał posadę niewykwalifikowanego nauczyciela w wiejskiej szkole eksperymentalnej.

Pedagogika alternatywna Celestyna Freineta

„Pozwól dziecku się wypowiedzieć – pozwól mu się wyrazić” Celestyn Freinet był francuskim pedagogiem – praktykiem.

Ecole moderne Celestyna Freineta

Jednym z nich jest Celestyn Freinet : pedagog francuski , założyciel Cooperative de l? Celestyn unikając encyklopedyczną wiedzę , usunął ze swojej placówki wszelkie podręczniki, które uznał za zbędne w nauczaniu.

Życie Celestyna Freineta

Celestyn Freinet urodził się w sercu Alp Nadmorskich w Gars 15 października 1896r. Celestyn Freinet był człowiekiem prostym, skromnie ubranym, mówił prostym i zrozumiałym językiem. Celestyn Freinet zmarł w 1966r.

CZAPLIC CELESTYN

CZAPLIC CELESTYN , ur.

CELESTYNA

Wtedy on, za radą sługi, zwraca się o pomoc do rajfurki Celestyny, która sprowadza Melibeę z drogi cnoty, po czym zostaje zamordowana przez służących Calista, łotrów samochwałów, którzy rabują otrzymaną przez nią nagrodę, ale i sami ponoszą śmierć za tę zbrodnię.

MRONGOWIUSZ, Mrongovius, Mrągowiusz, KRZYSZTOF CELESTYN

MRONGOWIUSZ, Mrongovius, Mrągowiusz, KRZYSZTOF CELESTYN, ur.

Celestyn Freinet

Celestyn Freinet był jednym z największych pedagogów –nowatorów XX w.

CELESTYN I Św.

zm. 27 VII 432 w Rzymie, Rzymianin,papież od 10 IX 422.

Jako diakon Kościoła rzym. obrany został papieżem pośmierci Bonifacego I; prowadził z bpami afryk. rozmowy dotycząceprawa -> apelacji do Stolicy Apost.;

występował przeciw-» pelagianizmowi i nestorianizmowi ; chcąc zapobiecszerzeniu się...

CELESTYN II, Gwidon z Città di Castello

zm. 8 III 1144w Rzymie, Papież od 26 IX 1143.

Był uczniem i przyjacielem P. Abélarda; 1127 mianowanykard. diakonem; 1130 opowiedział się po stronie pap. InnocentegoII przeciw antypap. Anakletowi II; 1133 uzyskał tytułkard. prezbitera;

w czasie swego pontyfikatu mianował ok.10 kard.; uchylił interdykt...

CELESTYN III, Giacinto Bobo - Orsini

ur. ok. 1106, zm.8 I 1198 w Rzymie, Papież od 30 III 1191.

Był uczniem P. Abélarda i bronił go na synodzie w Sens(1140); 1144 został kard. diakonem; wielokrotnie był legatempap.; obrany papieżem, przyjął święcenia kapł. i sakrę; 1191koronował ces. Henryka VI;

sprzeciwiał się jego pretensjom...

CELESTYN IV, Goffredo Castiglione

zm. 10 XI 1241w Rzymie, Papież od 25 X 1241.

Dzięki protekcji abpa Mediolanu Uberta Crivellego (swegowuja) został prałatem, a potem jego kanclerzem; po wyborze1185 Crivellego na papieża (Urban III), zarządzał w jego imieniuabpstwem mediolańskim; po śmierci pap. Urbana III (1187)wstąpił do cysterskiego...

CELESTYN od św. LUDWINY OCD, właśc. Pieter van Gool

ur. 1597 w Hadze, zm. 22 VII 1676 w Surat (Indie), Tłumaczorientalista.

Po nawróceniu z kalwinizmu wstąpił do zakonu, 1626 złożyłśluby zak., nast. 1632-52 pracował jako misjonarz w Syrii;1652-75 był prof, języków orientalnych w Rzymie; 1675 zostałwysłany do Indii; wspólnie z bpem Damaszku Sergiuszem...

CELESTYN z POZNANIA OFMObs

ur. ok. 1430 w Poznaniu,zm. 19 I 1504 tamże, Kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił ok. 1453 w czasie studiów na AkademiiKrak. prawdopodobnie pod wpływem kazań Jana Kapistrana;1468 przyjął od króla Kazimierza Jagiellończyka w Trokach aktfundacyjny klasztoru bernardynów w Wilnie;

był spowiednikiemi kaznodzieją w...