Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki.

Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki. Ceramiką – nazywamy tworzywo uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin naturalnych albo ich mieszanin. Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – Są to wyroby ceglarskie, których nasiąkliwość przekracza 22% masy, należą do nich: cegły budowlane, modularne, dziurawki, kratówki, pustaki do ścian działowych, ścienne pustaki ...

Zaprawy murarskie,rodzaje cegieł i ich zastosowanie.

Rodzaje zapraw murarskich: Na obecnym etapie rozwoju chemii budowlanej, w tym i zapraw murarskich, rozróżniamy trzy rodzaje gotowych zapraw do murowania. 1. Tradycyjne zaprawy do murowania (na grube spoiny od 6 do 15 mm) przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych. Stosuje się je w zakresie temperatur od 5 do 25 C. Taką gotową zaprawą jest np. Zaprawa Murarska ATLAS. 2. Zaprawy do murowania na cienkie spoiny (od 1 do 3 mm) zwane też zaprawami klejowymi przeznaczone do łączenia ...

Badanie cegły ceramicznej pełnej wg PN-75/PN-12001

CEL ĆWICZENIA: badanie cech właściwości cegły ceramicznej pełnej zgodnej normą PN-75/PN-12001, przy pomocy dostępnych w pracowni przymiarów kreskowych o dokładności 1 mm *określenie gęstości objętościowej badanej próbki o masie wynoszącej 4110 g. 1. Sprawdzenie wymiarów cegły: sprawdzenia dokonałem za pomocą przymiaru kreskowego o dokładności 1 mm (Wymiary zgodne z PN wynoszą :250±7 , 120±5 , 65±4 ) Wymiary rzeczywiste cegły:250 x120x65 (wymiary zgodne ...

Oznaczenie nasiąkliwości cegły

Cel ćwiczenia: Ustalenie maksymalnej ilości wody, jaką wyroby ceramiczne mogą wchłonąć w warunkach próby zwykłej. Przebieg ćwiczenia: 1. Użyte próbki: Losowo wybrane cegły: a. Szamotówka (s) – szt. 3 b. Pełna czerwona (p) – szt. 3 c. Klinkierówka (k) – szt. 3 2. Ustalenie wagi próbek suchych (ms) Przy pomocy wagi dziesiętnej ustalam masę 12 (po 3 z s, p, k) pojedynczych cegieł z dokładnością do 0,1% ich wagi. Próbki wcześniej zostały wysuszone w ...

Dom z cegły

W krajach europejskich wielu ludzi mieszka w domach, które zostały zbudowane z cegły. Taki typowy dom posadowiony jest na betonowym fun­damencie. Ławy fundamentowe wylewa się z be­tonu zbrojonego w gruncie. Na ławach spoczywa dopiero właściwy betonowy fundament. Podłoga na poziomie gruntu wykonana jest...

Cegła

Sztuczny kamień budowlany uformowanyzasadniczo w kształcie prostopadłościanu; najpopularniejszac, z gliny, może być wykonana dwoma sposobami:c. suszona w cieniu, dosuszana na słońcu(surówka) i c. wypalana w piecu. C. należy donajbardziej rozpowszechnionych materiałów budowlanych,dzięki obfitości i...