Cecylia

Czytaj Dalej

Cecylia Renata Austriaczka

Królowa Cecylia Renata nie miała dużego wpływu na politykę, nie mniej była w niej dobrze zorientowana. W 1640 roku Cecylia Renata urodziła syna, Zygmunta Kazimierza.

Święta Cecylia

Cecylia, dziewica i męczennica (II - III w. Cecylii wymieniane jest w Kanonie rzymskim. Cecylia przedstawiana jest jako orantka.

Św. CECYLIA

Cecylii Rafaela. Cecylii utwór na chór (1739) G. Pod patronatem świętej powstawały liczne „stowarzyszenia cecyliańskie", np.

CECYLIA METELLA

Caecilia Metella, ze znanego rodu Cecyliuszów Metellów (2. poł. I w. pne.), córka Kwintusa C. M. Kreteńskiego. Jej grobowiec, okrągła budowla o średnicy 20 m, przy Via Appia pod Rzymem zachował się niemal nietknięty.

Kopia grobowca, projektu D. Merliniego, zbud. w 1778, jako budynek wodozbioru, naprzeciw...

CECYLIA św.

w Londynie (Caecilian Society, 1785-1861), oraz w Ratyzbonie —Cäcilienverein (cecylianizm).

CECYLIA RENATA

ur. 16 VII 1611 w Grazu, zm. 24 III1644 w Wilnie, Pierwsza żona Władysława IV, córka ces. FerdynandaII i Marii Anny, księżniczki bawarskiej.

Do zamążpójścia przebywała na dworze ces. i dworach swychkrewnych; wpływowi ojca zawdzięczała głęboką religijność;12 IX 1637 została żoną króla...

CZOŁOMTEJ CECYLIA DIONIZA

ur. 9 X 1872 w Łowiczu, zm. 12 XII 1925 we Włocławku, Pierwsza gen. przełożona Zgrom. Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Otrzymawszy wykształcenie pedagog., pracowała jako nauczycielka; 1919 wstąpiła do Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy we Włocławku, które pod osłoną świeckiej...

DIANA d'AND ALÓ, CECYLIA i AMATA bł.

Należące do grupy pierwszych rzym. klauzurowych -»• dominikanek (I).

D. ur. ok. 1200 w Bolonii, zm. tamże prawdopodobnie 1236; na ręce Dominika (Guzmana) złożyła 1219 śluby zak. i od 1221 żyła w klasztorze kanoniczek w Ronzano (k. Bolonii), skąd przemocą zabrała ją rodzina; wróciła po roku i 1223 z...