Iusta causa traditionis

Nieporozumienie co do iusta causa – tradent (poprzednik) dawał pożyczkę, a nabywca myślał, że otrzymuje darowiznę - lub causa nie była iusta (np.

Pluris petitio (res, tempus, locus, causa)

W przypadku gdy powód posługiwał się formułką z zawartym w intentio ściśle określonym żądaniem ( intentio certa ), ryzykował przegranie całego procesu gdyby w fazie apud iudicem okazało się, że żąda od pozwanego: więcej niż się należało ( res ) przedwcześnie ( tempus ) nie tam gdzie żądać powinien ( locus ) z niewłaściwej podstawy prawnej ( causa )

Czynności prawne mortis causa

Czynności prawne mortis causa miały miejsce , gdy skutek czynności prawnej miał nastąpić dopiero po śmierci osoby składającej oświadczenie .

CAUSA SUI

  CAUSA SUI (łc.