Casale Monferrato

Casale Monferrato

Czytaj Dalej

CASALE MONFERRATO

Diecezja w pn. Włoszech,sufr. Vercelli, eryg. 18 IV 1474 z części diec. Vercelli i Asti,do 1817 sufr. Turynu; wtedy też do rangi katedry podniesionodawną kolegiatę św. Ewazego, w której znajduje się srebrnykrucyfiks z XII w.; do zabytków należy również kościół św.Dominika z 1469 (odrestaurowany w XIX...

HUBERTYN z CASALE, Ubertinus de Ilia OFM

ur.1259 w Casale Monferrato (Piemont), zm. ok. 1329, przywódca—» spirytuałów franciszkańskich.

Do zakonu wstąpił 1273 w prow, genueńskiej; wykształcenieteol. zdobył w studium zak. we Florencji i w studiumgen. w Paryżu, gdzie był lektorem (1289-98), pod wpływem—» Anieli z Foligno, Konrada z Offidy (zm...