CAMPOS

Diecezja w Brazylii eryg. 4 XII 1922 jako sufr.Rio de Janeiro; od 26 HI 1960 sufr. Niterói.

Diecezja zajmuje11 534 km2 i liczy 819 649 mieszk., w tym 692 250 katolików,31 parafii, 34 księży diec. i 21 zak., 22 zakonników, 59 sióstr.

 

AAS 15(1923) 485-487. 52(1960) 876-879; M.C. de Lima, ECat III 476-477;...

CAMPOS y JULIAN JOSÉ ANTONIO OCD abp.

ur. 1727w Fresno (prow. Saragossa), zm. 27 III 1804 w Charcas (obecnieSucre, Boliwia), Kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1742 w Saragossie; 1772-78 był prokuratoremkongregacji karmelitów hiszp. na dworze króla Karola IIIoraz kaznodzieją nadwornym; 1778 został prekonizowany nabpa diec. Córdoba...