CAMPO

Wł., 'pole'. Campo Santo typ cmentarza włoskiego w kształcie dziedzińca otoczonego czworobocznym krużgankiem, w którego ścianie zewn. mieszczą się grobowce i tablice z napisami nagrobkowymi, wewnątrz zaś ogród. Najsłynniejszy w Piżie 1278-83; wł. 'święte pole'.

Piazza del Campo główny ośrodek...

CAMPEN, de Campo JAN van den

ur. 1490 w Kampen(Holandia), zm. 7 IX 1538 we Fryburgu Br., Hol. hebraístai teolog.

Uczył się w Deventer języków staroż., a zwł. hebrajskiego;rozgłos, jaki zyskał jego zarys gramatyki hebr. De natura litterarumet punctorum hebraicorum ex variis Eliae Levitae opusculislibellus (P 1520, Lv 15282 , Kr 15343)...

CAMPO GRANDE

Diecezja w Brazylii (stan Mato Grosso)eryg. 15 VI 1957 jako sufr. Cuiabá z terenów diec Corumbái niezależnej prałatury Registro do Araguaia.

Diecezja zajmuje149 989 km2 i liczy 402 365 mieszk., w tym 321 892 katolików,20 parafii, 5 księży diec. i 60 zak., 60 zakonników, 100 sióstr.

 

AAS 50(1958) 57-60;...

CAMPO MOURAO

Diecezja w pd. Brazylii, sufr. Londriny.

Utworzona 20 VI 1959 z części zniesionej niezależnejprałatury Foz do Iguacú; zajmuje 25 967 km2 i liczy 1,28 minmieszk., 43 parafie, 15 księży diec. i 52 zak., 52 zakonników,88 sióstr.

 

AAS 51 (1959) 897-899; AnPont 1973.

HEYMERICUS z CAMPO, Heimericus van den Velde

ur. 1395 w Zon (pn. Brabancja), zm. 11 VIII 1460 w Lowanium,filozof i teolog.

Początkowo kształcił się w Deventer; 1410 rozpoczął naSorbonie studia filoz., zakończone 1415 stopniem magistrasztuk wyzwolonych; po studiach teol. 1415-20 w Paryżu podkierunkiem Jana z Maisonneuve nauczał 1420-22 w...

Campo santo

Termin przyjęty we Włoszech na określeniecmentarza w formie czworobocznego dziedzińcaotoczonego otwierającym się do wewnątrz krużgankiemarkadowym lub kolumnowym, w któregowewn. ścianie znajdowały się grobowce i epitafia.

C.s. komponowano wraz z założeniem ogrodowym,a krużganek wiązał się często z...

CAMPO FORMIO, w. w płn.- wsch. Włoszech

Która dała nazwę traktatowi pokojowemu między Francją a Austrią, kończącemu wojnę z pierwszą koalicją. Kiedy Francuzi zajęli przełęcz Semmering, Austriacy zgodzili się na rokowania w Leoben, kontynuowane potem w wiosce Passeriano i sąsiednim Udine na ziemiach wenec.

W imieniu Wiednia...